Om dig, mig og fællesskabet

Gratis undervisningsmateriale
”Dig mig og fællesskabet” er undervisningsmateriale i sociale kompetencer målrettet til unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Venskaberen – Dig, mig og fællesskabet er udviklet af Udviklingshæmmedes LandsForbund.
Det er støttet af Undervisningsministeriet under udviklingsprojektet Venskaberen og løb til udgangen af 2014.
Materialet er udviklet i samarbejde med frivillige fra ULF, unge og undervisere på STU skoler.

I Dig, mig og fællesskabet finder du:

Temaforløb – undervisningsforløb i forskellige emner, som varer fra 1½ time.

Øvelser– instruktioner til undervisere i konkrete øvelser til undervisning.

Værktøjskasse indeholdende Kopiark som er materiale til brug i undervisningen.

Unge fortæller – film og andet inspirationsmateriale lavet sammen med unge på STU. Desuden instruktionsvejledning i at producere korte film på iPads.

Det hemmelige rum – unges egne produktioner, som de har lyst til at dele med andre unge.

Til underviser – her ligger lærervejledning, praktiske tips og link til andet undervisningsmateriale.

Spil – spørgsmål til brug i brætspillet EGO målrettet til og udviklet sammen med unge fra STU.