Sammen med jer…

Målsætning
Eleverne udtrykker, hvad de godt kunne tænke sig at lave sammen med de andre i gruppen. Eleverne får et fælles idékatalog til aktiviteter, de kan finde sammen om.

Antal deltagere
Fra 5.

Varighed og forudsætninger
Varighed afhænger af, hvor mange ark hver elev får udleveret. Eleverne skal have et sprog, kunne skrive eller have hjælp til det. Til hver elev: Print af Sammen med jer… kopiark. Antal: 1-3 per elev.

Instruktion
Trin 1: På øverste del af arket skriver eleverne deres navn, hvad de godt kan lide og gerne vil lave sammen med andre. Underviseren uddeler fra et til tre ark alt efter hvor mange forslag, underviseren ønsker og skønner, at eleverne kan byde ind med. Den nederste del af arket, skal eleverne ikke udfylde før næste trin i øvelsen.
Arkene sættes op på tavle eller væg, så de er synlige for alle og gennemgås. De forslag, der er i samme kategori, placeres ved siden af hinanden, så det bliver tydeligt hvor mange, der har lyst til at lave det samme.
Trin 2: Eleverne går på skift i mindre grupper op til tavlen, og ser på arkene. Når de ser et ark med en aktivitet, de gerne vil være med til, skriver de deres eget navn på nederste del af det ark.

Opsamling
Arkene bruges til at synliggøre for eleverne, hvem de kan finde sammen med om fælles interesser og aktiviteter. Hvis elever har forslag til aktiviteter, som ikke vælges af andre i klasse, kan øvelsen bruges til at italesætte, at for at være med i et fællesskab, må man nogle gange acceptere, at det ikke er det, man selv har lyst til, der bliver valgt som fælles aktivitet. Gør opmærksom på, at det kan være nødvendigt at opsøge andre end dem, man går i klasse med, hvis man vil have specifikke ønsker opfyldt.

lightb_venskaberenTips
Hvis eleverne har svært ved at få ideer, så begynd med en brainstorm på tavlen, så de kan hjælpe hinanden med ideudvikling. For elever, som har svært ved at skrive og stave, kan dette også være en hjælp, idet de får noget at skrive af efter.

clips_1Sammen med jer… kopiark bruges sammen med instruktionsarket Sammen med jer …
Det indgår i temaforløbet: Sig goddag