Hvem, hvad, hvor

Målsætning
Eleverne øver fleksibilitet og improvisation i en samtale. De træner at tage imod andres forslag og erfarer, at en samtale kan tage nye, spændende, underholdende og uventede retninger, hvis man er åben for det.

Antal deltagere
Fra 7

Varighed og forudsætninger
Fra 15 min.

Instruktion
To elever skal improviser en samtale, og undervejs har de øvrige elever medindflydelse på, hvordan samtalen udvikler sig.
Placer to stole med front mod de øvrige elever. Inden samtalen begynder, skal I finde ud af, hvem de to er, hvad de skal tale om, og hvor de befinder sig.

  • Bed eleverne om at komme med nogle bud. Fx:
  • Hvem er de? En dyrlæge og en kunde
  • Hvad taler de om? Fx om kundens hund, der er syg
  • Hvor er de? Fx i dyrlægens praksis

Når det er på plads, sætter to frivillige aktører sig på stolene. Evt. kan underviser gå sammen med en elev for at vise et eksempel første gang. Når rollerne er fordelt, begynder samtalen. De to aktører må gerne bruge gestik og bevæge sig under samtalen.

Eksempel:
Dyrlægen: ”Jamen goddag, goddag (klapper hunden) – og også goddag til Dem fru Hansen.”
Kunde: ”Ja, jeg ved ikke rigtig, om det er en god dag. Jeg skal jo have lille King aflivet i dag.”
Dyrlægen: ”Ja, det er vist ved at være tid;, han er jo gammel.”
Kunde: ”Jeg er så ked af det.”

Når samtalen er kommet i gang kan en fra publikum sige: ”FRYS”. Aktørerne stopper både bevægelse og tale. Den, der sagde ”FRYS,” siger nu en sætning og hvilken rolle den er til.

Aktøren skal nu tage imod sætningen og gentage den, som var det noget vedkommende selv havde fundet på. Derefter fortsætter dialogen ud fra det nye input til samtalen.

Eksempel:
En fra publikum siger: ”FRYS og dyrlægen skal sige”: ”Jahh, men bliver det ikke også rart at slippe for den lille tæppetisser?”

Til det kan kunden vælge at blive forarget, afsløre, at han faktisk er lettet over at hunden skal aflives, eller noget helt tredje.
Skift ”Hvem, hvad, hvor” og aktører efter 2-3 minutter eller efter skøn.

Opsamling
Tal med eleverne om, hvad det betyder for en samtale, at man er åben overfor det, andre byder ind med. Ofte kan en samtale ende et helt andet sted, end man havde forestillet sig. Det kan opleves både spændende, sjovt og irriterende. Gør opmærksom på, at alle har et ansvar for, hvordan en samtale udvikler sig, hvis der fx bliver sagt ”FRYS” alt for ofte, kan det sammenlignes med, at man konstant afbryder hinanden.

Spørgsmål til opsamling:

  • Var I gode til at hjælpe hinanden med at byde ind med forslag?
  • Hvornår fungerede det godt og hvorfor?
  • Hvornår fungerede det dårligt og hvorfor?
  • Kan I nævne en samtale, der udviklede sig helt anderledes, end forventet, fordi I blev overraskede over det, den anden sagde?
  • Kan I nævne situationer, hvor det er svært at få plads til at sige noget?

lightb_venskaberenTips:
Når eleverne er fortrolige med øvelsen, kan underviser inddrage flere elever ved at skifte aktøren ud, når der siges ”FRYS”. De to aktører, der er på, stopper op. Personen, der sagde ”FRYS”’, går hen og prikker den aktør på skulderen, hvis rolle han vil overtage. Når den forrige aktør er skiftet ud og har sat sig, begynder den nye igen samtalen.

clips_1 Hvem, hvad, hvor