Sig goddag

I temaforløbet ”Sig goddag” arbejder eleverne med at tage og være i kontakt med andre. De træner at møde hinanden, holde øjenkontakt og at snakke sammen. De får kendskab til hinandens interesser og ideer til fælles aktiviteter. Forløbet er egnet til at ryste en gruppe sammen eller efter en pause som fx sommerferie.

Til temaforløbet skal bruges
Print af temaforløbet.
Print af kopiark:
Sammen med jer… kopiark, 1–3 stk. per elev.

Oversigt og målsætning for hver øvelse:

Opstart – at strække kroppen
Målsætning: Eleverne får opmærksomhed på kroppen ved at strække den godt igennem og kommer tilstede i rummet.
Type: Fysisk; gruppe.
Materiale: Instruktionsarket Opstart

Navn og interesse – at præsentere sig selv
Målsætning: Eleverne træner at fortælle noget om sig selv og at præsentere sig i en gruppe. De kommer til at kende hinanden lidt bedre.
Type: Samtale; gruppe.
Materiale: Instruktionsarket Navn og interesse

Stop og lyt – at hilse og snakke med hinanden
Målsætning: Eleverne træner samtale og smalltalk. De øver at tage kontakt og at tage stilling til et spørgsmål, formulere et svar og formidle det videre. De møder hinanden på kryds og tværs og oplever deres kammeraters forskellige svar.
Type: Samtale; fysisk; gruppe.
Materiale: Instruktionsarket Stop og lyt

Gå – at bruge øjenkontakt
Målsætning: Eleverne træner at tage øjenkontakt og få bevidsthed om, hvad øjenkontakt kan betyde, når de gerne vil i kontakt med andre.
Type: Fysisk; gruppe.
Materiale: Instruktionsarket Gå

Alle der… bytter plads – at få mere viden om hinanden
Målsætning: Eleverne tager, ud fra egen lyst og interesseområde, aktivt del i at formulere spørgsmål til hinanden. Eleverne øver at være i centrum for opmærksomhed uden at have forberedt sig.
Type: Fysisk; samtale; gruppe.
Materiale: Instruktionsarket Aller der … bytter plads

Sammen med jer… – at fortælle om interesser
Målsætning: Eleverne udtrykker, hvad de godt kunne tænke sig at lave sammen med de andre i gruppen. Eleverne får et fælles idékatalog til aktiviteter, de kan finde sammen om.
Type: Skriftlig øvelse, oplæg til samtale.
Materiale: Instruktionsarket Sammen med jer … samt 1-3 kopier per elev af Sammen med jer… kopiark

Afslutning
Målsætning: At skabe en klar og tydelig afslutning. Den kan med fordel bruges efter hvert undervisningsforløb. At sige tak for i dag og tak for samarbejdet til hinanden.
Type: Fysisk øvelse.
Instruktion: Eleverne står i en cirkel. Alle løfter højre hånd, klapper sidemanden til højre på ryggen, og siger: Tak for i dag, for samarbejdet eller det, der falder naturligt. Bagefter løftes venstre hånd, og sidemanden til venstre klappes på ryggen. Ordene ”tak for i dag” gentages. Til slut siger underviser: ”Klap ad jer selv og hinanden”. Alle ser rundt på hinanden og klapper.