Ekspertpanelet

Målsætning
Eleverne træner at forholde sig til dilemma-spørgsmål, der ikke har entydige svar. De oplever at høre hinandens synspunkter og at komme med løsningsforslag. De træner at indleve sig i problemstillinger uden at skulle identificere sig direkte personligt med spørgsmål og svar.

Antal deltagere
Fra 5.

Varighed og forudsætninger
Fra 15 minutter.
Gulvplads og stole, så eleverne kan sidde i en halvcirkel.
En hat eller anden genstand til opbevaring af sedler med dilemmaspørgsmål.
Print af Om kærester – kopiark eller Om mobning – kopiark

Instruktion
Placer stolene i en halvcirkel og bed eleverne sætte sig. Klip dilemmaspørgsmålene ud og læg dem i en hat eller anden genstand
Forklar eleverne, at de skal forestille sig at være indbudt som publikum til en paneldebat i et live-studie. I dag får studiet besøg af et par eksperter i dagens tema. Underviser fungerer som studievært. Fortæl, at du har modtaget en række dilemmaspørgsmål fra publikum, og dem skal I hører eksperternes mening om. Vælg 2-3 frivillige eksperter blandt eleverne. Eksperterne tager deres stol og sætter sig med front mod resten af gruppen.

Trin 1: Studieværten beder nu en elev om at trække en seddel. Eleven læser spørgsmålet højt til ekspertpanelet. Hvis eleven har svært ved at læse, får han/hun hjælp fra studieværten.
Ekspertpanelet får ca. 3 minutter til indbyrdes at snakke højt sammen om dilemmaet, så alle hører deres overvejelser. Derefter skal eksperterne forsøge at opsummere deres snak og komme med gode råd og forslag. Eksperterne skal ikke blive enige; det er godt med forskellige vinkler. Som afslutning siger studieværten tak til eksperterne og spørger publikum, om nogle af dem har yderligere råd eller kommentarer til dilemmaet. Gå evt. rundt med en imaginær mikrofon.
Træk et nyt dilemmaspørgsmål og lad de samme eksperter gentage øvelsen, så de får tid og mulighed for at finde sig til rette i rollen som ekspert. Derefter kan panelet skiftes ud, hvis øvelsen fortsætter.

Trin 2: Spørg om nogen fra publikum har andre forslag til dilemmaer, som ekspertpanelet kan rådgive i. Underviser går med sin ”mikrofon” hen til den, som vil spørge om noget. Hjælp om nødvendigt med at formulere spørgsmålet, så det er klart for alle, hvad der spørges om.

Opsamling
Tal med eleverne om værdien af at vende en problemstilling med andre. For at træffe gode valg, kan det være en hjælp at høre forskellige synspunkter. Ved at snakke med andre og høre deres erfaringer, bliver man klogere på, hvad der er rigtigt for en selv. Gør opmærksom på, at nogle problemstillinger kan være så private, at man kun taler med en eller få om dem.

Spørgsmål til opsamling:

  • Hvad gør I, hvis I går rundt med et dilemma, som ligner dem, vi har hørt om? Hvem snakker I med?
  • Kender I situationer, hvor I eller nogen I kender, har ændret holdning efter at have hørt en anden mening og gode råd fra andre?
  • Er der andre emner, I kan forestille jer, det vil være spændende at lave dilemmaspørgsmål til?

lightb_venskaberenTips
Hvis eleverne har svært ved selv at formulere dilemmaer, mens kammeraterne hører på det, så lad eleverne skrive egne forslag til dilemmaspørgsmål på sedler. Underviser kan derefter trække elevernes egne spørgsmål op af hatten og bevare elevernes anonymitet.

clips_1Om kærester – kopiark bruges sammen med instruktionsarket Ekspertpanelet
Det kan indgå i temaforløbet ”Kærester”.