Die hard

Målsætning
Eleverne træner at forholde sig til og rumme, at de kan opleve konkurrence med nogen, de indgår i en venskabsrelation med. De øver, at i en kammeratskabsgruppe, skal man indimellem håndtere uretfærdighed og forskelsbehandling.

Antal deltagere
Fra 10.

Varighed og forudsætninger
Fra 10 minutter.
Gulvplads så alle kan stå i en cirkel og se hinanden.

Instruktion
Bed eleverne stille sig i en cirkel. Udvælg en elev til at stå i midten i cirklen og en til at stå udenfor cirklen, som observatør og dommer. Fortæl, at personen i midten kan skyde på de andre i cirklen. Det er ligesom en actionfilm, hvor pistolen sidder løst i bæltet. Alle vogter på alle og er parate til at komme i skududveksling. Personen i midten folder hænderne, men lader pegefingrene pege lige ud som en pistol.

Når personen i midten sigter på en i cirklen, skal vedkommende dukke sig. De to, der står på hver sin side, af den, som dukker sig, folder deres hænder, sigter og skyder på hinanden. Den, der var mest langsom i optrækket taber. Det er dommeren, der står ude for cirklen og observerer, som suverænt bestemmer, hvem der var den langsomste. Dommeren siger navnet på den, der tabte skududvekslingen. Vedkommende dør og forlader cirklen, gerne med en dødsrallen. Det kan hænde, at der er højlydte protester mod dommerens skøn, men sådan er spillets regler. Personen i midten fortsætter med at skyde mod alt og alle, og dommeren dømmer, indtil der er 3 tilbage i cirklen. Når der kun er 3 tilbage, er det de to, der ikke sigtes på, som skal skyde hinanden, lige meget hvor i cirklen de står placeret.

De to, der nu er tilbage, skal duellere. De stiller sig ryg mod ryg og går 6-7 skridt væk fra hinanden. Det er kun de to og dommeren, der er på nu. Dommeren bestemmer sig for et tal fx 7, og først når der optræder et tal, hvor 7 indgår, må duellanterne vende sig om og skyde på hinanden. Duellanterne må altså vente, mens dommeren siger 25, 13, 5 o.s.v.

Vinderen af duellen er den næste til at være i midten af cirklen. Der vælges en ny dommer.

Opsamling
Tal med eleverne om, hvilke følelser og stemninger, der opstod undervejs. Gør opmærksom på, at det er et grundvilkår for alle mennesker, at det nogen gange går bedre for ens venner og andre, man kender, end for en selv. Det kan være fordi, de andre er heldige, dygtige eller har rige forældre. Der er mange måder at forholde sig til sådanne situationer på. Man kan blive misundelig og sur eller tænke, det er da godt for dem, være optimistisk og håbe på, det går bedre for en selv næste gang og måske kan man øve sig og blive bedre. Spørg om eleverne kender til sådanne følelser og tanker.

Spørgsmål til opsamling:

  • Hvilke eksempler kender I til, hvor man som venner konkurrer om det samme? Fx en sød pige/dreng, en praktikplads eller om en præmie/belønning.
  • Hvordan reager I, hvis I bliver uenige med en ven om, hvorvidt noget er rigtig eller forkert? Bliver I stædige og vil have ret eller trækker I på skulderen og siger pyt?
  • Hvornår er det en hjælp med en” dommer”, som har det sidste ord i afgørelser?
  • Var det svært at være i dommerens rolle og udsætte sig for de andres kritik eller irritation?

clips_1 Die hard