Magisk luft

Målsætning
Eleverne øver kommunikation uden ord. De får opmærksomhed på, at kroppen bruges til at fortælle og understøtte et budskab De træner at henvende sig til andre og prøver at give og modtage ideer.

Antal deltagere
Fra 4

Varighed og forudsætninger
Fra 10 minutter. Gulvplads så alle kan stå i en cirkel og se hinanden.

Instruktion
Bed eleverne om at stå i en cirkel. Fortæl dem, at når kroppen er aktiv under en samtale, understøtter det budskabet og gør samtalen mere levende. Vis som eksempel at når noget er gået rigtig godt, understreges det ved at løfte armen i en YES-gestus. I denne øvelse er der ingen ord. Det er kroppen, der skal bruges til at vise, hvor meget man kan fortælle uden ord.

Underviser starter med at mime en handling, fx at børste tænder. Underviser vælger en elev, fortsætter sin bevægelse, og går hen imod eleven. Eleven skal kopier handlingen og underviser går tilbage. Eleven finder på en ny handling, og forvandler fx tandbørstningen til en hammer, der banker søm. Den ene hånd holder om et imaginært søm, den anden om en imaginær hammer.

Eleven går hen til en ny i cirklen og fastholder bevægelsen, indtil den nye har kopieret handlingen. Mønstret gentages, og øvelsen kan fortsætte så længe underviser ønsker.

Gør eleverne opmærksomme på, at en handling kan være alt mellem himmel og jord. Der er ikke noget, som er mere rigtigt end noget andet. En handling kan være alt fra at:

 • Bære på en tung genstand. Vis med kroppen, at der bæres på noget tungt og firkantet
 • Drikke af en varm kop te. Hold på en hank, pust ned i koppen og drik små slurke
 • Gå med en ildelugtende karklud. . Armen udstrakt, pege- og tommelfinger holder spidsen af kluden, holder på næsen med den anden hånd.
 • Gå med et kæledyr i hånden. Stryg forsigtigt og kærligt dyret i din hånd
 • Puds vinduer

Som udgangspunkt hverken gættes eller kommenteres på det, eleverne finder på. Har en elev svært ved at finde på eller udføre en handling, som opleves uklar, så spørg, hvad eleven har i tankerne, og kom med forslag til, hvordan det kan gøres mere klart og tydeligt.

Opsamling
Tal med eleverne om, hvor meget de kunne fortælle med kroppen. Brug eksempler fra øvelsen. Fortæl, at kommunikation og samtale handler om at tage imod – og give tilbage. Gør eleverne opmærksomme på, at det er det, de lige har gjort. Når andre vil fortælle os noget, skal vi:

 • Give dem opmærksomhed både ved at se og lytte
 • Forholde os til det, der bliver fortalt, tage imod og reagere
 • Give noget tilbage. Det kan være en lyd, som når man siger ”Næææ”, eller en bevægelse, som et nik med hovedet eller det kan være ord

Spørgsmål til opsamling:

 • Var det let/svært kun at bruge sin krop til at fortælle med? Hvorfor?
 • Hvilke situationer kender I, hvor kroppen er med til at understrege et budskab? fx når man viser, hvor stor den fisk, man har fanget, er.
 • Kender I eksempler, hvor kropssproget fortæller mere end ord? Fx i reklamer.

lightb_venskaberenTips
Når eleverne er fortrolige med øvelsen, kan eleverne i cirklen fortælle hvilke associationer, de får til den pågældende bevægelse og handling, efter den er givet videre. Den, der udførte handlingen, kan så afsløre sin idé.

clips_1 Magisk luft