Myretuen

Målsætning
Eleverne træner opmærksomhed på hinanden og iagttagelse af kropssprog. Eleverne får afprøvet at tage initiativ og følge andres initiativer. De får erfaring med at være en del af et fællesskab og oplever gruppedynamik.

Antal deltagere
Fra 6.

Varighed og forudsætninger
Fra 5 til 15 minutter. Gulvplads til at gå rundt mellem hinanden.
Instruktion
Trin 1: Eleverne går rundt mellem hinanden. Når underviser står stille, skal alle stå stille. Når underviser går, skal alle gå. Når det er etableret, så kan underviser udvide med andre tydelige bevægelser, som fx at klø sig i håret, vinke, hoppe. Når alle forstår princippet, vælges en ny til at tage initiativer.

Trin 2
: Alle kan frit tage et nyt initiativ. Når én begynder at humpe, gør alle det. Det vil sige, at eleverne nu har fokus på hinanden uden at vide, hvem der tager initiativet. Den enkelte kan vælge enten at følge andres initiativer eller forsøge at starte et nyt. Målet er stadig, at gruppen følger hinanden og udfører de samme bevægelser, inden gruppen starter et nyt initiativ. Der vil opstå forskellige grupperinger og ind i mellem kaos. Det er o.k. og en del af træningen.

Trin 3
: Underviseren sender en af eleverne ud af rummet. De tilbageblevne elever vælger herefter én person, der skal tage initiativ til nye bevægelser. Eleven, som er sendt udenfor, kommer ind igen. Vedkommende skal nu gætte, hvem gruppen har valgt til at starte bevægelsen. Det er vigtigt, at alle ikke ser hen på eleven, som styrer, men bruger det, de har trænet på trin 1. og 2. Hvis alle ser på eleven, som styrer, er det for let at gætte.

Opsamling
Tal med eleverne om, hvor godt det lykkedes at iagttage og kopiere hinanden. Gør opmærksom på, hvor vigtigt det er, at nogen i gruppen kan tage initiativer, hvis noget skal sættes i gang. Fortæl eleverne, at de i denne øvelse kan opleve det flow og løft, som findes i samarbejde, der fungerer godt.

Spørgsmål til opsamling

  • Hvad faldt mest naturligt? At byde ind med en handling og tage initiativ eller at følge andres ideer?
  • Kunne det være interessant at prøve at gøre noget andet, end I plejer?
  • Oplevede I, at der var flere ideer i spil på en gang? Hvad skete der så?
  • Kender I situationer fra jeres hverdag, hvor I skal samarbejde om en opgave, men det er svært at blive enige om, hvilken idé man skal følge. Fx hvilken slags pizza man skal bestille til hyggeaften.
  • Hvornår er det rigtigt at holde fast på sin egen idé, og hvornår må man give slip og følge andres ideer?

lightb_venskaberenTips
Det kan være lærerigt at skærpe elevernes opmærksomhed på små bevægelser, som ikke er tilsigtede. Det kan være én, der klør sig på næsen uden at tænke over det, og pludselig går alle rundt og klør sig på næsen. Automatiske bevægelser, som vi ikke er opmærksomme på, kan være både underholdende og lærerige at iagttage og italesætte.

clips_1 Myretue