Vi står bag

Dig, mig og fællesskabet er udviklet i 2012-14 med støtte fra Undervisningsministeriet og udviklet i tæt samarbejde med omkring 30 forskellige STU-skoler og frivillige fra Udviklingshæmmedes Landsforbund.

Mange elever, undervisere og frivillige har arbejdet med materialet og bidraget med deres erfaringer, som er indarbejdet i undervisningsmaterialet. Denne lærevejledning er et produkt af de erfaringer, vi har gjort os undervejs. Det er vores håb, at undervisere kan hente inspiration og støtte i de pointer, vi har fundet væsentlige at viderebringe, og komme godt i gang med at bruge ”Dig, mig og fællesskabet”.

I de år, projektet har været undervejs, har vi haft mange oplevelser, der var bevægende, berigende, morsomme og tankevækkende, når de unge prøvede kræfter med øvelserne. Det har været lærerigt og yderst givende at bevidne de unges mod og sårbarhed. Deres vrede, begejstring, tålmodighed og mere eller mindre berettigede kritik har alt sammen kvalificeret materialet i processen.

Det er vores håb, at du med ”Dig, mig og fællesskabet” får konkrete øvelser, der kan understøtte dit arbejde med elevernes selvopfattelse og evne til at indgå i meningsfulde og udviklende sociale relationer.

God fornøjelse

Personer bag projektet
Lis Ellemand
Projektleder
Cand. Scient., Ph.d.

Neel Holm
Projektmedarbejder
Lærer, dramapædagog og skuespiller.

Henriette Hedegaard Jensen
Projektmedarbejder
Lærer og PD i vejledning.