Stop og lyt

Målsætning
Eleverne træner samtale og smalltalk. De øver at tage kontakt og at tage stilling til et spørgsmål, formulere et svar og formidle det videre. De møder hinanden på kryds og tværs og oplever deres kammeraters forskellige svar.

Antal deltagere
Fra 6.

Varighed og forudsætninger
Fra 5 minutter. Afhængig af antal spørgsmål og elever. Gulvplads til at gå rundt imellem hinanden.

Instruktion
Eleverne starter med at gå rundt imellem hinanden. Når underviser siger ”stop”, skal eleverne stå stille. Mens eleverne står stille, får de et spørgsmål fra underviser. (Se eksempler på spørgsmål nedenfor.) Eleverne tænker over et muligt svar, mens de står stille. Når underviser siger ”gå”, skal eleverne gå rundt mellem hinanden, og finde en at tage kontakt med og sammen udveksle svar. Er der et ulige antal i gruppen, gør underviser opmærksom på, at der også kan være tre, der taler sammen.

Når eleverne har udvekslet svar, går de videre til en ny makker. De mødes og taler med en ny makker ca. 3 – 4 gange afhængigt af antal deltagere og energiniveau. Hvis eleverne har svært ved at skifte samtalepartner, enten fordi de bliver stående med den samme eller er for generte til at tage kontakt, kan underviser styre forløbet ved at sætte tid på og sige ”byt” efter fx 1-2 min. Afslut øvelsen med at bede et par af eleverne fortælle, resten af gruppen, om nogle af de svar som de modtog.

Forslag til spørgsmål.

  • Hvad laver du sammen med dine venner?
  • Hvis du vandt en halv million i Lotto, hvad ville du så give din ven/venner?
  • Hvad er det sjoveste du har oplevet med en ven?
  • Fortæl om en gave du blev glad for at få
  • Hvad er synes du er vigtigt i et venskab?

Underviser kan lade eleverne finde på spørgsmål. Eksempel på et spørgsmål lavet af en elev: Er piger bedre til at have venner end drenge?

Opsamling
Tal med eleverne om, at spørgsmål er en god måde at skabe kontakt på.
Fortæl eleverne, at det kan være godt at øve smalltalk og mingle. Det gør det lettere at være sammen med andre. I denne øvelse blev eleverne måske afbrudt, lige da de snakkede allerbedst, og måske fik de ikke mødt dem, de helst ville tale med. Gør eleverne opmærksomme på, at det ofte er et vilkår fx til større sammenkomster og fester.

Spørgsmål til opsamling

  • Var det let eller svært at tale sammen?
  • Kom I til at tale med nogen, som I måske ikke selv ville have kontaktet? Hvordan var det?
  • Var det spændende at høre de forskellige svar? Fik I lyst til at bruge mere tid til at tale sammen?

lightb_venskaberenTips
Øvelsen kan også bruges som evaluering og informationsdeling med spørgsmål som:
Fortæl gode og dårlige ting fra denne time/uge.

clips_1 Stop og lyt