Mobning

I temaforløbet ”Mobning” arbejder eleverne med øvelser, som bidrager til at styrke fællesskabet. De reflekterer over, hvad mobning er, og arbejder sammen om oplevelser, der relaterer sig til elevernes hverdag. Eleverne introduceres til, hvordan man kan undgå og forebygge mobning.

Til temaforløbet skal bruges
Print af temaforløbet.
Kuglepen/tusch til halvdelen af eleverne.
Et ark A4 til hver elev.
Power Point foredraget: ”Mobning”


Print af kopiark Om mobning – kopiark og I dag – kopiark

Oversigt og målsætning for hver øvelse

Introduktion af tema – at se, høre og snakke om mobning
Målsætning:
Eleverne får kendskab til grundlæggende mekanismer omkring mobning, hvilke konsekvenser mobning har for den, det går ud over, og hvad der forebygger samt afhjælper mobning.

Instruktion:
Del et A4 papir ud til eleverne. Bed dem om at kramme papiret sammen, og tramp på det. Glat derefter papiret ud og forklar eleverne, at grov mobning giver mærker på sjælen, nogle gange for resten af livet, sådan som de stadig kan se mærkerne på papiret, efter at det er foldet og glattet ud. Fortæl eleverne, at den bedste måde at forebygge mobning, er ved at lave noget sammen, der styrker fællesskabet. Når man ofte gør ting sammen, snakker med hinanden, oplever hinanden på nye måder og griner sammen, bliver det nemmere at undgå mobning. Fortæl eleverne at det handler de øvelser om, som de skal arbejde med i temaforløbet ”Mobning.”
Introducer kort, evt. på tavle, det I skal arbejde med.
Forskelle på mobning og venligt drilleri.
Konsekvenser af mobning både for mobber og den, det går ud over
Hvordan man kan forebygge og undgå mobning.
Se Camillas foredrag om mobning.
Type: Foredrag.
Materiale: Foredraget ”Mobning”

Opstart – at strække kroppen
Målsætning: Eleverne får opmærksomhed på kroppen ved at strække den godt igennem, og kommer tilstede i rummet.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Opstart

Giv og modtag – at tage imod og afvise
Målsætning: Eleverne øver sig i at mærke forskellen på at blive mødt og afvist. Eleverne bliver opmærksomme på, at forudsætningen for en ligeværdig kontakt er både at kunne give og modtage.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsark Giv og modtag

Maskinen – at fungere sammen
Målsætning: Eleverne øver sig i at se, hvordan de kan passe ind i en sammenhæng med andre. De indgår i en fælles konstruktion, som fungerer, hvis alle bidrager aktivt og er opmærksomme på hinanden. Eleverne oplever, at den enkelte er en del af en helhed.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Maskinen

Udenfor – at opleve udelukkelse
Målsætning: Eleverne øver sig i at sætte sig ind i, hvordan det opleves ikke at blive inviteret ind i et gruppefællesskab. De forholder sig til, hvornår en udelukkelse bliver til mobning.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsark Udenfor

Hip hop – at finde en fælles impuls
Målsætning: Eleverne øver sig i fælles opmærksomhed. De afprøver evnen til at fornemme dem, de er sammen med, og erfarer at samhørighed er værdifuldt i et fællesskab.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Hip hop

I dag – at skabe fokus på trivsel
Målsætning: Eleverne får bevidsthed om, at de kan præge deres oplevelse af tilfredshed i hverdagen. Ved at forholde sig til små og store begivenheder, der skaber livsglæde og personlig trivsel, får eleverne en konstruktiv mulighed for at finde lyspunkter, også når en dag rummer svære udfordringer.
Type: Skriftlig og mundtlig øvelse.
Materiale: Instruktionsarket I dag og I dag – kopiark

Ekspertpanelet – at arbejde med dilemmaer
Målsætning: Eleverne arbejder med at forholde sig til dilemma-spørgsmål, der ikke har entydige svar. De øver sig i at høre hinandens synspunkter og komme med løsningsforslag. De træner at indleve sig i spørgsmål og svar uden at identificere sig direkte personligt.
Type: Samtale.
Materiale: Instruktionsark: Ekspertpanelet og Om mobning – kopiark

Afslutning
Målsætning: At skabe en klar og tydelig afslutning. Øvelsen kan med fordel bruges efter hvert undervisningsforløb. At sige tak for i dag og tak for samarbejdet til hinanden.
Type: Fysisk øvelse.
Instruktion: Eleverne står i en cirkel. Alle løfter højre hånd, klapper sidemanden til højre på ryggen, og siger: Tak for i dag, for samarbejdet eller det, der falder naturligt. Bagefter løftes venstre hånd, og sidemanden til venstre klappes på ryggen. Ordene ”tak for i dag” gentages. Til slut siger underviser: ”Klap ad jer selv og hinanden”. Alle ser rundt på hinanden og klapper.