Film – Venskab

I denne video fortæller unge om venskaber. Videoerne er deres personlige beretninger om venskaber, og om hvad venskabsrelationer betyder for dem.

Spørgsmål til filmen ”Venskab”

Målsætning
Eleverne øver at forholde sig til emnet ”Venskab”. De får mulighed for at spejle sig i andre unge og deres refleksioner. Eleverne træner at sætte ord på følelser, der kan være svære at dele med andre.

Antal deltagere
Fra 4.

Varighed og forudsætninger
Fra 15 minutter.
Tavle eller flipover.
Se filmen ”Venskab”

Instruktion
Trin 1: Spørg eleverne, hvad de først tænker på, når de hører ordret ”Venskab.” Skriv stikord fra de unges udsagn på en tavle/flipover, så alle kan se de forskellige bud. Lad ordene stå, så I kan vende tilbage og bruge dem som inspiration i det videre arbejde med emnet.

Trin 2: Se filmen: ”Venskab”. Filmen er opdelt i følgende afsnit, med hver sit spørgsmål.

 • Hvad er vigtigt i et venskab?
 • Hvad laver gode venner sammen?
 • Hvad kan man gøre, hvis man har svært ved at finde venner?
 • Hvornår kan man føle sig svigtet af en ven?
 • Hvad er det værste, der kan ske i et venskab?
 • Hvis man ikke har lyst til at være venner mere, hvad kan man så gøre?

Filmen varer fem et halvt minut og er opdelt i klare afsnit. Det er derfor let at stoppe filmen og spørge eleverne, om de kan identificere sig med det, de unge i filmen siger. Lad evt. eleverne se filmen i sin helhed første gang og del den efterfølgende op i afsnit. Samtal med eleverne og stil dem spørgsmål. Lad eleverne reflektere over, om de er enige eller har en anden holdning, om de kender til de samme følelser, og hvilke oplevelser de har med venner.

Eksempler på spørgsmål:

”Hvad er vigtigt i et venskab?”

 • Hvordan vælger I, hvem I gerne vil være venner med?
 • Har I forskellige typer af venner?
 • Hvad synes, I man skal gøre for at være en god ven?
 • Har I prøvet at være uenig med en ven? Om hvad?
 • Hvad betyder det for jer, at man kan stole på en ven?
 • ”Hvad laver gode venner sammen?”
 • Hvad laver I sammen med jeres venner?
 • Hvad er det allerbedste ved at have venner?
 • Får I hjælp fra jeres venner? Hvad hjælper de med?
 • Er det bedst at have en ven, som man altid er sammen med – eller flere forskellige?
 • Hvor meget tid, i løbet af en uge, tror I,I bruger på at være sammen med jeres venner?

”Hvad kan man gøre, hvis man har svært ved at finde venner?”

 • Hvor har I mødt jeres venner?
 • Er Facebook et godt sted at finde venner?
 • Hvorfor kan det være svært at få venner?
 • Kender I nogen, der er blevet udnyttet i forsøget på at få venner?
 • Tror I, der er nogen, der er ligeglade med at have venner?

”Hvornår kan man føle sig svigtet af en ven?”

 • Siger I altid jeres ærlig mening til jeres venner?
 • Kan man dele alt med sine venner?
 • Vil I fortælle jeres allerbedste ven at I har set hans/hendes kæreste kysse med en anden?
 • Har I nogen gode eksempler på, hvordan man løser en konflikt med en eller flere venner?
 • Kunne I tilgive det, hvis en ven stjal penge fra jer?

”Hvad er det værste, der kan ske i et venskab?”

 • Hvis en ven scorer ens kæreste, kan man så stadig være venner?
 • Hvordan ville I reagere, hvis I opdagede, at en ven ikke passede sit kæledyr ordentligt? Kunne I så stadig være venner?
 • Er det o.k. at sige til sine venner, at de lugter af armsved eller har sure tæer?
 • Hvad ville I gøre, hvis en af jeres venner blev mobbet.
 • Hvad stiller man op, hvis man har to venner, der beskylder hinanden for at lyve, og de kræver, at man tager parti for en af dem?

”Hvis man ikke har lyst til at være venner mere, hvad kan man så gøre?”

 • Hvornår ved man, at man er venner?
 • Hvilke handlinger ville I opleve som respektløse i et venskab?
 • Har I oplevet, at venner kunne have en dårlig indflydelse på jer eller nogen, I kender?
 • Hvis I har spurgt en ven 5 gange, om I skulle lave noget sammen, og jeres ven siger, at han/hun ikke har tid, hvad vil I så gøre?
 • Hvad siger man til en ven, som man er blevet træt af? Fx fordi han/hun tit lyver?

Opsamling
Tal med eleverne om de kunne genkende det, de unge i filmen snakker om, fra deres egen verden, og om spørgsmålene gav anledning til nye tanker og indfaldsvinkler til emnet ”venskab.”

Spørgsmål til opsamling:

 • Hvad har I hørt om at være venner, som I kan bruge til noget?
 • Er der noget, som har overrasket jer, som I ikke før har tænkt på
 • Hvordan var det at snakke med andre om? Er det svært/ let at snakke med andre om venskab?

clips_1Tips:
Spørgsmålene kan anvendes til gruppe arbejde. Del eleverne op, og giv hver gruppe et sæt spørgsmål fra en af de seks kategorier fra filmen. Lad grupperne finde et eller flere svar på spørgsmålene, som de efterfølgende skal fremlægge for de andre grupper.