Alle der… bytter plads

Målsætning
Eleverne tager, ud fra egen lyst og interesseområde, aktivt del i at formulere spørgsmål til hinanden. Eleverne øver at være i centrum for opmærksomhed uden at have forberedt sig.

Antal deltagere
Fra 5.

Varighed og forudsætninger
Fra 5 min. Afhænger af antal spørgsmål og elever.
Stole. Gulvplads så stolene kan stå i en cirkel.

Instruktion
Stil det antal stole i en cirkel, som passer til deltagerantallet, minus én. Hvis I er 10, skal der bruges 9 stole. Alle sætter sig undtagen én, som står i midten. Personen i midten siger sætningen: ”Alle, der(… eks: ønsker sig en hund…) bytter plads”. Alle, som udsagnet passer på, skal nu bytte plads. De, som udsagnet ikke passer på, bliver siddende. Den elev, der stillede spørgsmålet, skal, sammen med de øvrige, der har rejst sig, kæmpe om at finde en ny stol at sidde på. Da der er en stol mindre end deltagerantallet, bliver den, der ikke fik en stol, den nye person i midten.

Eksempler på spørgsmål

  • Alle, der har en storebror, bytter plads.
  • Alle, der kan lide at sove længe om morgenen, bytter plads.
  • Alle, der godt kan lide at gå i biografen/se fodbold/spille på computer, bytter plads.
  • Alle, der har et kæledyr, bytter plads.
  • Alle, der har en kæreste, bytter plads.

Opsamling
Tal med eleverne om, hvordan de løste opgaven og om, hvor meget de fik at vide om hinanden. Gør eleverne opmærksomme på, at de har fået en oplevelse af, hvem i gruppen, de har noget tilfælles med. De kan derved bruge øvelsen til at tale videre sammen i fritiden også. Giv eksempler: ”Har du andre søskende end en storebror”? Hvilket kæledyr har du?
Tal også om, at dagligdagen kan byde på situationer, som vi ikke er forberedt på. Spørg eleverne, om de har eksempler.

Spørgsmål til opsamling

  • Var det svært at finde på spørgsmål? Hjalp I hinanden, hvis én ikke kunne finde på?
  • Hvordan var det at være i centrum for alles opmærksomhed?
  • Betød det noget, at det var tilfældigt, om man kom i midten? Blev det så lettere eller sværere at finde på?

lightb_venskaberenTips
God som energizer, hvis eleverne trænger til at få energiniveauet op.
Kan bruges af underviser til at skaffe sig viden om eleverne. I den situation er det underviser, der stiller spørgsmål. Fx: Alle, der kan lide at tegne, bytter plads. Alle, der kan sige noget på engelsk, bytter plads.

Er der kørestolsbrugere med, kan man markere deres plads med stole bagved dem, så de kan skifte plads ved at placere sig foran andre stole.

Vil underviser arbejde med en mere personlig vinkel og det at turde sige noget om sig selv, kan ’alle’ udskiftes med ’jeg’ – fx ’jeg kan rigtig godt lide at sove længe om morgenen’. Instruktionen er så, at alle, der kan sige det om sig selv, bytter plads.

Aller der … bytter plads