Samarbejde

I temaforløbet ”Samarbejde” arbejder eleverne med opmærksomhed på hinanden og med, hvad der får en gruppe til at fungere godt sammen. De øver at tage ansvar for sig selv og andre. Forløbet er egnet til at styrke fællesskaber og få en gruppe til at opdage, hvordan man kan bruge hinanden og erfare samarbejdsglæde.

Til temaforløbet skal bruges
Print af temaforløbet.
3-5 stk. balloner.
Print af kopiark: Det er let – svært for mig kopiark

Oversigt og målsætning for hver øvelse

Opstart – at strække kroppen
Målsætning: Eleverne får opmærksomhed på kroppen ved at strække den godt igennem og kommer tilstede i rummet.
Type: Fysisk; gruppe.
Materiale: Instruktionsarket Opstart

Introduktion af tema
Målsætning: Eleverne får øget bevidsthed om, hvad samarbejde er, og hvad der skal til, for at de kan arbejde godt sammen.
Instruktion: Bed eleverne fortælle, hvad de forstår ved at samarbejde. Samtal om, hvorfor det er vigtigt.

  • I hvilke situationer oplever I til at skulle samarbejde med andre?
  • Er der nogle bestemte forhold, som skal være opfyldte, for at man kan samarbejde?
  • Hvornår oplever I, at I er gode til at samarbejde?

Underviseren skriver stikord fra elevernes udsagn, så de kan bruges som udgangspunkt undervejs i forløbet.
Type: Samtale; gruppe.

Send et klap – at få koncentration i en gruppe
Målsætning: Eleverne træner at lytte og reagere på hinanden. Eleverne oplever, at de skal være opmærksomme på hinanden for at få et fælles flow.
Type: Fysisk; gruppe.
Materiale: Instruktionsarket Send et klap

Myretue – at bruge hinanden
Målsætning: Eleverne træner opmærksomhed på hinanden og iagttagelse af kropssprog. Eleverne afprøver at tage initiativ og at følge andres. Eleverne træner opmærksomhed på hinanden og iagttagelse af kropssprog. De får erfaring med at være en del af et fællesskab og oplever gruppedynamik.
Type: Fysisk; gruppe.
Materiale: Instruktionsarket Myretue

Spejl hinanden – at skabe samhørighed
Målsætning Eleverne træner indlevelse i hinanden og nærvær. De øver at fastholde koncentration og rumme en tæt kontakt. Eleverne får erfaring med at iagttage og bruge kroppen ved at spejle hinandens bevægelser. De får endvidere afprøvet selv at tage initiativ og følge andres.
Type: Fysisk; par.
Materiale: Instruktionsarket Spejl hinanden

Tre står op – at tage ansvar
Målsætning: Eleverne træner opmærksomhed på hinanden og løsning af fælles opgave. Eleverne oplever forskellige rollefordelinger, der ofte forekommer i en gruppe og får bevidsthed om, hvad der fremmer et godt samarbejde. Øvelsen er med til at give gruppe fornemmelse og samarbejdsglæde.
Type: Fysisk; gruppe.
Materiale: Instruktionsarket Tre står op

Ballonpuf – at hjælpe hinanden
Målsætning: Eleverne træner at reagere i en situation, hvor der er brug for deres engagement og opmærksomhed. De øver spontanitet og får erfaring med at ”kaste sig ind i kampen”. Eleverne træner på en gang samarbejde, at have det sjovt og have fysisk kontakt. De træner opmærksomhed på flere ting på en gang, samtidig med at de skal hjælpe hinanden. Øvelsen er sjov og opbygger energi.
Type: Fysisk; gruppe.
Materiale: Instruktionsarket Ballonpuf og 3- 5 Balloner.

Det er let / svært for mig – at arbejde med egne ressourcer
Målsætning: Eleverne støttes i at reflektere og udtrykke sig skriftligt. De får mulighed for at sætte ord på, hvad der er let, og hvad der er svært.
Ved at skrive på kopiarkene fastholder eleverne deres egne ord og erkendelser og kan anvende dem til samtale, evaluering og informationsdeling. Eleverne får mulighed for at delagtiggøre andre i deres arbejde og vise konkrete opgaver frem til pædagoger, forældre og venner.
Type: Skriftlig øvelse. Evt. mundtlig øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Det er let:svært for mig og Det er let – svært for mig kopiark

Afslutning
Målsætning: At skabe en klar og tydelig afslutning ved at sige tak for i dag og tak for samarbejdet til hinanden. . Kan med fordel bruges efter hvert undervisningsforløb.
Type: Fysisk øvelse.
Instruktion: Eleverne står i en cirkel. Alle løfter højre hånd op og klapper sidemanden til højre på ryggen, og siger: tak for i dag, for samarbejdet eller det, der falder naturligt. Bagefter løftes venstre hånd op, og idemanden til venstre klappes på ryggen. Ordene tak for i dag gentages. Til slut siger underviser: ”Klap ad jer selv og hinanden”.  Alle ser rundt på hinanden og klapper.