Dan et netværk

Målsætning
Eleverne oplever visuelt, hvordan de indgår i et fællesskab. Eleverne får en konkret her-og-nu oplevelse af, at i et fællesskab er man afhængige af hinanden.

Antal deltagere
Fra 6.

Varighed og forudsætninger
Fra 5 minutter. Afhænger af antal elever. Ved 10 elever ca. 10 minutter. Øvelsen kræver et garnnøgle (tykt og stærkt garn) og plads til, at eleverne kan sidde i en cirkel.

Instruktion
Eleverne sidder i en cirkel, så alle kan se hinanden. Underviser har garnnøglet i hånden og holder fast i den ene ende af garnet. Underviser siger navnet på en af eleverne, og eleven går nu hen og henter garnnøglet.

Underviser holder fat i sin ende af tråden, mens eleven tager garnnøglet med tilbage til sin plads. Der er nu en udspændt tråd mellem underviser og den første elev, elev 1. Tråden skal holdes stramt udspændt, ellers bliver den løs og slap, så man ikke kan se det ”edderkoppespind”, der efterhånden kommer til syne.

Elev 1 siger navnet på en ny person, nemlig elev 2, som efterfølgende henter garnnøglet. Elev 1 holder fast på sin ende af tråden, og elev 2 går tilbage til sin plads. Nu er der også en udspændt tråd mellem elev 1 og elev 2. Garnnøglet gives videre til en ny elev, og sådan forsætter øvelsen, til der er tråde mellem alle.

Man må ikke vælge en sidemand, da det hindrer, at der kommer et tydeligt mønster af udspændte tråde.
Når alle har modtaget garnnøglet, kan underviser træk i en tråd og vise, hvordan det påvirker de andre i netværket.

Underviser kan med fordel lave opsamling på øvelsen, mens eleverne stadig sidder med trådene spændt ud mellem sig og den fælles oplevelse er nærværende.

Når netværket er færdigt, skal garnnøglet vindes op igen, og det samme mønster kan gentages bare baglæns. Det kræver tålmodighed og muligvis en hjælpende hånd. Skønner underviser, at eleverne ikke skal have denne udfordring med, kan en enkelt sættes til at udføre opgaven.

Opsamling
Tal med eleverne om, hvilke erfaringer øvelsen gav. Fx om det vilkår, at så snart man er sammen med andre mennesker, så påvirker man hinanden.

Det sker ofte i denne øvelse, at der kommer fokus på at give og modtage hjælp og på, at vi udfører opgaver i forskellige tempi. Gør eleverne opmærksom på, at i et fællesskab er det ofte nødvendigt at være fleksibel og finde løsninger, så alle kan være med.
Italesæt, at i hverdagen kan man blive tilbudt hjælp, som man gerne vil tage imod, men også hjælp som man ikke ønsker. Måske vil man gerne prøve selv og vokse med opgaven, måske skal de andre være mere tålmodige, måske skal man tage imod hjælp, fordi det er bedst for fællesskabet. Bed eleverne om at komme med eksempler fra andre situationer.

Spørgsmål til opsamling

  • Fik vi det fællesskab, vi oplevede lige nu-og-her, til at fungere?
  • Hvilke andre fællesskaber indgår I i?
  • Hvad bruger I de fællesskaber til?
    Får man nogen gange mere af fællesskabet, end man giver eller omvendt?
  • Hvordan var det vente på hinanden?
  • Hjalp I hinanden? Fx ved at løfte garnet eller bukke sig og kravle under.

lightb_venskaberenTips
Er der kørestolsbrugere, så bed eleverne om at løfte armene, så ”edderkoppespindet” bliver løftet så højt, at kørestolen kan passere under det.

clips_1 Dan et netværk