Ja, nej, måske om venskab

Målsætning
Eleverne øver sig i at udtrykke et synspunkt. De træner at reflektere over hvorfor de svarer ja, nej og måske til spørgsmål omkring forskellige problematikker, der kan opstå i venskabsrelationer. De erfarer, at mødet med andres synspunkter kan påvirke deres eget ståsted.

Antal deltagere
Fra 5.

Varighed og forudsætninger
Fra 10 minutter.
Print af janejmaaske_kopiark
Plads til, at eleverne kan stå grupperet omkring de tre ”Ja, nej, måske”-A-4 ark på gulvet.

Instruktion
”Ja”, ”Nej” og ”Måske” arkene placeres på gulvet med tilstrækkelig afstand til, at man kan gruppere sig ved de enkelte ark.
Forklar eleverne, de bliver præsenteret for spørgsmål, som de kan svare ja, nej eller måske til. Er svaret ja stiller man sig ved JA-arket.

Er svaret nej, ved NEJ-arket. Har man overvejelser, som gør det svært at svare JA eller NEJ, måske fordi man tænker ”det kommer an på..”, stiller man sig ved MÅSKE-arket. Når eleverne har placeret sig ud for det valgte ark, skal de tale sammen med dem, de står grupperet med og begrunde deres valg.

Står en elev alene, kan underviser gå ind som samtalepartner.

Giv eleverne et par minutter til at udveksle synspunkter. Bed derefter en elev fra hver gruppe referere de begrundelser, der havde betydning af valget ja, nej eller måske. Afslut fremlæggelsen med at spørge, om andre i gruppen har noget at tilføje. I de tilfælde, hvor der er en markant forskel på antallet af elever i de tre grupper, er det en god ide at begynde med den gruppe, hvor der er færrest.

Det gør det lettere at fremlægge et afvigende synspunkt.
Spørg eleverne, om det påvirkede dem at høre de andre gruppers synspunkter og begrundelser. Spørg om der er nogen, som får lyst til at ændre svarmulighed og skifte gruppe. Hvis ja, så bed alle dem, der har ændret holdning, om at stille sig ved det svar, der nu passer.
Spørg eleverne, hvad der medførte en holdningsændring.

Eksempler på spørgsmål til ja, nej, måske:

 • Du har en ven, som er helt vild med biler. Hans højeste ønske er at tage et kørekort. Men du tror ikke på, at han kan. Han har meget svært ved at overskue flere ting på én gang, og han læser heller ikke så godt. Vil du sige til ham, at det kan han godt glemme alt om?
 • Du har et par venner, som tit kommer hjem til dig, uden I har aftalt det først. Synes du , at I skal have en aftale om, at de kommer forbi?
 • Du skal holde en fest, og står og snakker om festen med nogle af de venner, du har inviteret. En fra klassen, du ikke har inviteret, hører jer snakke. Personen kommer hen og spørger, om han også skal med. Inviterer du personen med?
 • Du har to venner, der er blevet uvenner, fordi den ene har skrevet på Facebook, at den anden går og stjæler. Han siger det er løgn. Vil du vælge side?
 • Du har en veninde som afbryder dig rigtig tit. Du kan godt lide hende, men det er ret irriterende. Kan I blive ved med at være venner?
 • Må en ven tage billeder af dig og lægge på sin facebook-profil, uden at du ved det?
 • Din ven lugter ind imellem af armsved. Siger du til din ven, at han/hun trænger til et bad?
 • Du har set din allerbedste vens kæreste kysse en anden. Vil du sige det til din ven?
 • Din ven har et kæledyr, som ikke bliver passet ordentligt. Vil du sige til din ven, at det ikke er o.k.?

Opsamling
Tal med eleverne om værdien af at høre andres holdninger. Fortæl, at det er god træning nogen gange at tænke over, hvorfor man egentlig har et bestemt synspunkt. På den måde øver man at forklare sig og blive skarp på sin argumentation og forstå andres. Gør opmærksom på, at det kan gøre en klogere at høre på andres synspunkter, og at det ikke er nogen skam at ændre holdning.

Spørgsmål til opsamling:

 • Hvordan oplevede I det at høre de andres synspunkter?
 • Var der noget, som overraskede jer?
 • Var det irriterende/interessant, at nogen mente noget andet end dig selv?
 • Hvad får I ud af at høre andres synspunkter?
 • Hvornår kan I bruge en øvelse som Ja, nej, måske?

lightb_venskaberenTips
Lad eleverne komme med egne eksempler, som er aktuelle og vedkommende i relationer, som de indgår i.
Med støtte fra underviser kan eleverne formulere spørgsmålene mundtligt. Præciser spørgsmålene, så det bliver lettilgængeligt at svare ja, nej eller måske. En anden mulighed er, at eleverne anonym skriver tematikker ned, som de gerne vil have diskuteret. Underviser indsamler og formulerer spørgsmål ud fra elevernes forslag.

clips_1janejmaaske_kopiark bruges sammen med instruktionsarket ”Evaluering af temaforløb”.
Det indgår i flere temaforløb.