Tæt på – langt fra

Målsætning
Eleverne træner at forholde sig til, at det en gang imellem er svært at få kontakt og etablere en relation til de personer, man gerne vil være sammen med. De får en konkret og visuel oplevelse af, at når mennesker er sammen, vælger de, på forskellige niveauer, hinanden til og fra.

Antal deltagere
Fra 6.

Varighed og forudsætninger
Fra 5 minutter.
Gulvplads, så alle kan bevæge sig rundt mellem hinanden.

Instruktion
Trin 1: Bed eleverne om at gå rundt mellem hinanden. Fortæl, at lige nu vil alle gerne være sammen med dem, som har kort hår. Derfor skal de gå hen til en, der har kort hår, mens de stadig bevæger sig rundt i rummet. Forsøg at gå tæt på personen, men uden at ”klistre”. De elever, som instruktionen passer på, vælger en anden med kort hår at følge efter. De kan ikke vælge sig selv. Eleverne må ikke samtale undervejs.

Skift egenskab efter cirka 30 sekunder. Begynd med sætningen: ”Lige nu vil alle gerne være sammen med dem, der har…”. Det er mest hensigtsmæssigt at vælge et emne, der kan ses, men hvis det passer godt til elevgruppen at vælge et emne som fx tatoveringer, der ikke nødvendigvis er synlige, så bed om en markering: ”Dem, der har en eller flere tatoveringer, rækker hånden op”. Når eleverne har set, hvem de kan vælge imellem, fortsætter øvelsen.

Eksempler:

 • langt hår
 • noget rødt i tøjet
 • tatoveringer
 • øreringe

Undgå at give en instruks, der er fælles for alle som fx: ”…dem, der har to øjne”. Lad evt. eleverne finde på nogle af emnerne. Det er vigtigt at skifte egenskab forholdsvis hurtigt og vælge mellem noget, der deles af henholdsvis få og mange. På den måde kommer der forskellige bevægelsesmønstre og flere forskellige grupperinger i rummet.

Trin 2: Fortæl eleverne, at lige nu vil ingen være sammen med dem, der fx har sort hår. Underviser vælger et emne, der er brugbart i elevgruppen. Nu skal deltagerne forsøge at holde mest muligt afstand til den valgte person.
Brug samme fremgangsmåde som i trin 1, men med den nye instruks: ”Lige nu vil ingen være sammen med dem, der har…”

Eksempler:

 • neglelak på
 • blå bukser på
 • hættetrøje på
 • taget bussen i skole

Trin 3. Eleverne skal nu gøre begge ting samtidig, men denne gang vælger de frit, hvem de vil
være sammen med og gå tæt på, og hvem de ikke vil være sammen med. Den person skal de stadig forsøge at holde så meget afstand til som overhovedet muligt. Eleverne har således to personer at holde øje med og to forskellige fokuspunkter at bevæge sig efter.

Fortæl eleverne, at de hele tiden skal holde øje med, at de bevæger sig, så de løser opgaven med at være så tæt på den ene som muligt og så langt fra den anden som muligt. Samtidig. Det kan være en udfordrende opgave at løse, der kræver, at man hele tiden må flytter sig. Især, hvis den man har valgt at være tæt på, uheldigvis, har besluttet at man selv er den, der skal holdes afstand til.
Forklar eleverne, at det handler om, at opleve, at vi alle sammen vælger nogen at være tæt på og nogen vi holder afstand til. Det handler ikke om, hvordan de personligt har det med hinanden.

Opsamling
Tal med eleverne om, at alle har oplevet at ville i kontakt med nogen, hvor det ikke er lykkedes, eller prøvet at det har været svært at komme i kontakt med en person, fordi der var mange andre omkring vedkommende. Måske har de selv prøvet at føle sig jaget af en, de ikke havde lyst til at være sammen med? Gør opmærksom på, at man altid har lov til at vælge, hvem man vil være sammen med, men at man skal tænke over, hvordan og hvorfor man afviser andre.

Spørgsmål til opsamling

 • Hvad oplevede I under øvelsen?
 • Kunne I mærke, når nogen prøvede at holde afstand?
 • Var det en god fornemmelse, når der var nogen, der valgte at gå tæt på?
 • Hvordan viser I en, I gerne vil i kontakt med, at I er interesseret i vedkommende?
 • Har I prøvet, at der var en, som ikke forstod, at I ikke ville være sammen med vedkommende? Hvad gjorde I så?

lightb_venskaberenTips
Øvelsen kan bruges til at skabe opmærksomhed om, at der ofte er nogen, der er mere populære og eftertragtede end andre. Dem kan eleverne være misundelige på. Men selv de eftertragtede er underlagt det vilkår at blive valgt til og fra. Henvis til blade som ”Vi Unge”, ”Olivia” og ”Kik ind”, hvor man kan læse, hvordan de smukke, rige og berømte også bliver valgt til og fra.

clips_1 Tæt på – langt fra