1–10 Kærester

Målsætning
Eleverne træner at markere en holdning. De får bevidsthed om, at et synspunkt kan nuanceres alt efter hvilken viden, der er tilgængelig, og at der ofte er flere vinkler på samme sag. Eleverne får indblik i, at de forholder sig forskelligt følelses- og fornuftsmæssigt til de samme situationer.

Antal deltagere
Fra 5–20.

Varighed og forudsætninger
Fra 15 til 30 minutter. Afhænger af antal elever og spørgsmål.
Gulvplads til at 10 A4 ark kan ligge på række, og til at eleverne kan stå ved arkene.
Print af 1-10-kopiark

Instruktion
De 10 talkort placeres i en række på gulvet med lidt afstand imellem.

Trin 1: Bed eleverne om at tage stilling til en konkret situation ved at placere sig ud for det tal, der afspejler deres holdning til spørgsmålet. 10 er højest og 1 er lavest. Bed eleverne om at snakke sammen med dem, de står grupperet med, om begrundelsen for deres valg. Underviseren støtter de elever, der evt. står alene.

Derefter opsummerer og videregiver en elev fra hver gruppering de argumenter og synspunkter, der blev frembragt evt. med støtte fra andre elever eller underviser.

Trin 2: Underviser kommer nu med en ny oplysning, der nuancerer eller uddyber situationen. Herefter beder underviseren eleverne om at vurdere, om oplysningerne ændrer noget ved deres opfattelse. Hvis ja, skal de flytte sig hen til det tal, der nu afspejler deres standpunkt. Bed igen eleverne tale sammen om begrundelsen for deres nuværende valg. Lav en opsummering fra de mindre grupper til hele holdet.

Uddybelse af situationen kan gentages flere gange, så man får flere vinkler på historien.

Eksempel A: Hvor vred bliver du, når din kæreste ikke overholder en aftale?
Spørgsmål: Du har en aftale med din kæreste om, at han/hun skal komme hjem til dig kl. 18.00, og at I skal spise sammen. Du har lavet mad og står klar med middagen. Du kikker på uret, og klokken er 18.15. Din kæreste er altså forsinket et kvarter nu.

 • Hvor vred bliver du?
 • Gå hen til det tal, der afspejler hvor vred du bliver.

Uddybning 1: Du ringer flere gange til din kæreste, og hans/hendes mobilen dutter optaget hver gang.

 • Påvirker det din følelse af vrede over for kæresten?
 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse af vrede.

Uddybning 2: Efter 40 minutter ringer din kæreste til dig. Han/hun er på hospitalet sammen med sin bedstemor, fordi hun er faldet og kommet til skade. Din kæreste undskylder, at han/hun ikke fik ringet noget før, men der var så mange, der skulle have besked.

 • Påvirker den oplysning din følelse af vrede overfor kæresten?
 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse af vrede.

Eksempel B: Hvor ked af det bliver du, når en kæreste vil slå op?
Spørgsmål: En aften sidder du og snakker med din kæreste om, hvad I skal lave sammen i weekenden. Pludselig siger din kæreste, at han/hun synes, I skal stoppe jeres forhold, fordi du altid vil bestemme, hvad I skal lave. Og så går han/hun.

 • Hvor ked af det bliver du?
 • Gå hen til det tal, der afspejler, hvor ked af det du bliver.

Uddybning 1: Senere på aftenen ringer din kæreste og fortæller, at han/hun er træt af, I altid skændes, men han/hun vil gerne komme tilbage, så I kan snakke om det og måske blive bedre til, at I begge to bestemmer.

 • Påvirker det, hvor ked af det du bliver?
 • Stil dig ved det tal, der afspejler din følelse.

Uddybning 2: Din kæreste kommer to dage senere. Da I har snakket lidt, siger din kæreste, han/hun gerne vil blive ved med at være kærester, men du skal vide, at han/hun kom til at være sammen med en anden i går.

 • Påvirker den oplysning, hvor ked af det du bliver?
 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse

Eksempel C: Hvor glad bliver du, når din kæreste overrasker dig
Spørgsmål: Din kæreste har inviteret dig hjem til sig. Da du kommer, ligger der en gave pakket ind i gavepapir og bånd. Den er til dig, siger din kæreste.

 • Hvor glad bliver du?
 • Gå hen til det tal, der afspejler, hvor glad du bliver.

Uddybning 1: Da du åbner gaven, er det en æske med fyldte chokolader. Din kæreste elsker chokolade, men du kan ikke lide chokolade, og det har du sagt til din kæreste i hvert fald én gang før.

 • Påvirker det din glæde over gaven?
 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse.

Uddybning 2: Din kæreste griner, og siger det bare var for at lave sjov med dig. Fordi det er jeres fire måneders kærestedag i dag, vil han/hun gerne invitere dig i biografen og give popcorn og cola, som du elsker.

 • Påvirker den oplysning, hvor glad du bliver?
 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse.

Opsamling
Tal med eleverne om, at den måde vi møder situationer på, ofte er præget af tidligere oplevelser, og at de erfaringer spiller en rolle i vores liv. Fortæl eleverne, at vi også er påvirket af forskellige vilkår. Hvis alle ens venner fx har en kæreste, så tænker man nok mere på, om man selv får en kæreste, end hvis alle ens venner også er single. Og er man vokset op med nogen, som er gode til at snakke sammen om problemer og hjælpe hinanden, så ved man, at sådan kan det være i et forhold. Det skal man måske lære, hvis man aldrig har oplevet det. Gør opmærksom på, at det er helt o.k., at eleverne har forskellige holdninger i den samme situation; netop fordi de har forskellige erfaringer og derfor forskellige reaktionsmønstre, som de skal tage vare på.

Spørgsmål til opsamling:

 • Kan I genkende, at tidligere erfaringer spiller en rolle for jeres svar?
 • Hvordan?
 • Blev I opmærksomme på, at I ændrede holdning, alt efter hvilke informationer I havde til rådighed?
 • Hvad kan I opnå ved at tale sammen og se en situation fra flere vinkler? Bliver man fx en bedre kæreste, hvis man undgår for mange misforståelser?

lightb_venskaberenTips
Lav jeres egne eksempler med udgangspunkt i de problemstillinger, der er aktuelle i elevgruppen. Skru op eller ned for kompleksiteten i informationerne alt efter de forudsætninger elevgruppen har.Forklar elever, der ikke synes, de kan tage stilling uden at have mere information og kendskab til situationen, at ofte er det nødvendigt at tage stilling til noget, selvom man er på usikker grund og ikke ved alt. Øvelsen kan dermed også bruges som en træning i at håndtere usikkerhed.

clips_1Materialearket 1-10-kopiark bruges sammen med instruktionsarket 1-10 tillid
Det indgår i temaforløbet: Tillid.