Foto og film om fællesskab

Målsætning
Eleverne træner forestillingsevne og indlevelse. De oplever forskellige typer af fællesskabssituationer. Eleverne øver samarbejde og rollefordeling. De får erfaring med at omsætte situationer og følelser til et kropsligt udtryk.

Antal deltagere
Fra 6.

Varighed og forudsætninger
Fra 20 minutter. Afhænger af gruppeantal.
Eleverne skal have et sted, hvor de kan arbejde i ro, mens de udvikler og afprøver deres ideer. Gulvplads til at en gruppe ad gangen kan vise deres produkt, mens resten ser på.
Print af Foto og Film om fællesskab – kopiark, som klippes ud til sedler.

Instruktion
Trin 1: Underviser inddeler eleverne i grupper af 3-6. En fra hver gruppe trækker en seddel fra ”Foto og film om fællesskab – kopiark”. Sedlen holdes hemmelig for de andre grupper.

Fortæl grupperne, at de skal lave et kropsligt still-billede (foto), og en kort scene (film) ud fra det, der står på kortet. De skal forestille sig, at de optager en kort videosekvens fx på iPad, og kan trykke på pauseknappen. Find rum til, at eleverne kan arbejde i 10 minutter uden at forstyrre hinanden. Når grupperne skal vise deres scene, skal de begynde med at filmen står på pause, således at de først ser et foto.

De øvrige elevere er observatører, og skal gætte hvad foto’et udtrykker. De skal gætte både situation og følelser. Gruppen, der viser fotoet, skal ikke reagere på de forskellige forslag.
Når der ikke er flere bud, siger underviser ”play”. Gruppen spiller nu den scene, der passer til foto’et.
Når gruppen har spillet deres scene færdig, kan observatørerne komme med nye bud, hvis de vil gætte på noget andet. Til slut fortæller gruppen deres seddel.

Trin 2: Giv grupperne et nummer og bed dem om at skabe deres egne forslag til at lave foto og film. Fortæl eleverne, at de kan hente inspiration i egne oplevelser eller en opdigtet situation, som de mener passer ind i temaet.

Gør opmærksom på, at de skal overveje, om situationen kan vises med kroppen. Nøgleordrerne er en enkel, konkret og realistisk situation.
Når eleverne har skrevet deres sætning, folder de sedlen sammen og skriver gruppenummer på. Dermed sikres, at de ikke efterfølgende trækker deres egen sætning. Når eleverne har trukket en seddel gentages trin et.

Opsamling
Tal med eleverne om deres iagttagelser af de forskellige fællesskaber, som de så. Hvordan oplevede eleverne at arbejde med at formidle og gætte en historie ud fra et kropsligt udtryk? Spørg hvordan eleverne samarbejdede om at løse opgaven i deres gruppe.

Spørgsmål til opsamling

  • Kunne I genkende de situationer, der blev spillet? Fx fra jeres eget liv eller fra andre I kender.
  • Kunne I se på kropssproget, hvis nogen var uden for fællesskabet?Giv eksempler.
  • Hvordan gik det med at samarbejde om at løse opgaven?
  • Hvordan fandt I frem til den situation, I valgte?
  • Kom alle med ideer?
  • Hvordan havde I det undervejs?
  • Var det svært at blive enige?

lightb_venskaberenTips
Underviser kan arbejde videre og udbygge øvelsen ved at give eleverne bestemte opgaver i gruppen. Opgaverne kan være følgende: Instruktør (træffer de sceniske valg), manuskriptforfatter (ophavsmand til ideen), runner (skaffer de rekvisitter, der skal bruges), og et antal højtbetalte skuespillere og anmeldere, der giver kritik.

clips_1Foto og Film om fællesskab – kopiark bruges sammen med instruktionsarket ”Foto og film om fællesskab”.
Det indgår i temaforløbet ”Fællesskab”.