Kærester

I temaforløbet ”Kærester” arbejder eleverne med begreber som fortrolighed, gensidighed, respekt og forskellighed. De får mulighed for at dele erfaringer og forholde sig til de dilemmaer, detkan indebære at have eller ønske sig en kæreste

Til temaforløbet skal bruges
Print af temaforløbet.
En hat eller anden genstand til dilemmaspørgsmål.
Filmen  ”Kærester”


Print af kopiark: 1-10-kopiark og 1-10 kærester

Oversigt og målsætning for hver øvelse

Opstart – at strække kroppen
Målsætning: Eleverne får opmærksomhed på kroppen ved at strække den godt igennem, og kommer tilstede i rummet.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Opstart

Tæt på – langt fra – at vælge til og fra
Målsætning: Eleverne træner at forholde sig til, at de ikke altid har indflydelse på, om dem, de gerne vil være sammen med og tæt på, også vælger dem. De får en fælles visuel og fysisk oplevelse af, at vi ofte har nogen, vi ønsker at være tæt på og andre, som vi gerne vil holde afstand til.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Tæt på – langt fra

Introduktion til tema
Målsætning: Eleverne øver sig i at forholde sig til emnet kærester. De ser en kortfilm, hvor andre unge snakker om kærester. Filmen er inspiration for elevernes videre arbejde med at snakke om emnet og dele deres egne erfaringer.

Instruktion:
Se kortfilmen: ”Kærester”. Filmen varer ca. 5 minutter og er opdelt i klare afsnit med hver sit spørgsmål. Det er derfor let at stoppe filmen og spørge eleverne, om de kan identificere sig med det, de unge i filmen siger. Lad evt. eleverne se filmen i sin helhed første gang og del den derefter op i afsnit. Spørg, med udgangspunkt i filmen, til elevernes refleksioner. Fx:

  • Kender I til den situation?
  • Kender I den følelse?
  • Har I oplevet det samme?
  • Er I enige?
  • Har I en anden holdning?

Skriv stikord fra de unges udsagn på en tavle/flipover, så alle kan se de forskellige bud. Lad ordene stå, så I kan vende tilbage og bruge dem som inspiration i det videre arbejde med emnet.
Introduktionen samler elevgruppen om temaet.

1-10 Kærester – at forstå hinanden
Målsætning: Eleverne træner at markere en holdning og får forståelse for, at et synspunkt kan nuanceres alt efter hvilken vinkel, det anskues fra. Eleverne får indblik i, at de forholder sig forskelligt følelses- og holdningsmæssigt til de samme situationer.
Type: Samtale og fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket 1-10 kærester og 1-10-kopiark

Kom – stop- at mærke sin personlige grænse
Målsætning: Eleverne arbejder med at mærke sin grænse for, hvor tæt på en anden person kan være.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket kom – stop

Roserunden- at udtrykke sig positivt
Målsætning: Eleverne øver sig i at give hinanden ros og komplimenter. De får bevidsthed om, at der findes forskellige grader af ros og komplimenter. Eleverne oplever den stemning, en positiv omtale kan skabe.
Type: Samtale.
Materiale: Instruktionsarket Roserunden

Ekspertpanelet – at arbejde med dilemmaer
Målsætning: Eleverne arbejder med at forholde sig til dilemma-spørgsmål, der ikke har entydige svar. De øver sig i at høre hinandens synspunkter og komme med løsningsforslag. De træner at indleve sig i spørgsmål og svar uden at identificere sig direkte personligt.
Type: Samtale.
Materiale: Instruktionsarket Ekspertpanelet og Om kærester – kopiark

Afslutning
Målsætning: At skabe en klar og tydelig afslutning. Øvelsen kan med fordel bruges efter hvert undervisningsforløb. At sige tak for i dag og tak for samarbejdet til hinanden.
Type: Fysisk øvelse.
Instruktion: Eleverne står i en cirkel. Alle løfter højre hånd, klapper sidemanden til højre på ryggen, og siger: Tak for i dag, for samarbejdet eller det, der falder naturligt. Bagefter løftes venstre hånd, og sidemanden til venstre klappes på ryggen. Ordene ”tak for i dag” gentages. Til slut siger underviser: ”Klap ad jer selv og hinanden”. Alle ser rundt på hinanden og klapper.