Film – at tackle livet

De tre videoer er en del af undervisningsmaterialet i Dig, mig og fællesskabet, som underviserne kan bruge som inspiration til at samtale med eleverne og til at koble med brug af forskellige øvelser. De tre videoer er lavet i samarbejde med unge på filmskolen Potemkin, hvor unge specialiserer sig i at lave film.

At tackle livet
I denne video fortæller unge med særlige behov om deres handicap, og om hvordan de tackler dette.

Spørgsmål til filmen: ”At tackle livet”

Målsætning
Eleverne øver at forholde sig til emnet ”At tackle livet med et handicap”. De får mulighed for at spejle sig i andre unge og deres refleksioner. Eleverne træner at sætte ord på følelser, der kan være svære at dele med andre.

Antal deltagere
Fra 4.

Varighed og forudsætninger
Fra 15 minutter.
Tavle eller flipover.
Se filmen ”At tackle livet”

Instruktion
Trin 1: Spørg eleverne, hvad de først tænker på, når de hører ordret handicap. Skriv stikord fra de unges udsagn på en tavle/flipover, så alle kan se de forskellige bud. Lad ordene stå, så I kan vende tilbage og bruge dem som inspiration i det videre arbejde med emnet.

Trin 2: Se filmen: ”At tackle livet”. Filmen er opdelt i følgende afsnit.

 • Hvordan vil du beskrive dit handicap.
 • Er det svært at tale om sit handicap?
 • Det gør mig bange.
 • Det vil vi ikke kaldes.
 • Det trives jeg med.
 • Fritid – Det er ingen selvfølge?
 • Fremtid.
 • Mit fremtidige job
 • Det har udviklet mig.

Filmen varer godt 5 minutter og er opdelt i klare afsnit. Det er derfor let at stoppe filmen og spørge eleverne, om de kan identificere sig med det, de unge i filmen siger. Lad evt. eleverne se filmen i sin helhed første gang og del den efterfølgende op i afsnit. Samtal med eleverne og stil dem spørgsmål. Lad eleverne reflektere over, om de er enige eller har en anden holdning, om de kender til de samme følelser, og hvilke opfattelse eleverne har af deres egne problematikker.

Eksempler på spørgsmål:
”Hvordan vil du beskrive dit handicap?”

 • Opfatter I jer selv som unge med et handicap?
 • Er det nemt/svært for andre at forstå?
 • I hvilke situationer beder I om støtte/hjælp?
 • Hvad tænker I om, at man får en diagnose eller anden betegnelse. Er det godt/dårligt?
 • Oplever I, at I har specielle evner og er gode til bestemte ting pga. jeres særlige udfordringer?

”Er det svært at tale om sit handicap?”

 • Når I taler om jeres udfordringer, er der så forskel på nu og for 5 år siden? Er der noget, som bliver anderledes, jo ældre I bliver?
 • Hvem kan I bedst l bruge at snakke med, når noget er svært?
 • Har I oplevet, at der er kommet noget godt ud af at være åben om det, som udfordrer jer?
 • Er det nemmere at snakke med andre unge med særlig behov, fx dem I møder på jeres skole, end med unge I møder andre steder?
 • Hvis ja, hvorfor tror I det er sådan?
 • Hvornår er det det o.k. at lave sjov med et handicap og en diagnose?

”Det gør mig bange”

 • Kender I til at være bange for noget? Hvad fx?
 • Har I prøvet at overvinde det, I var bange for? Fx at rejse alene?
 • Hvad sker der i en, når man bliver bange?
 • Hvad hjælper mod at være bange?
 • Hvornår er det at blive bange, et vigtigt signal om, at man måske skal passe på?

”Det vil vi ikke kaldes”

 • Hvilke ord kan I ikke lide, når man taler om at have et handicap?
 • Kender I nogen, der bliver kaldt øgenavne, de ikke bryder sig om?
 • Hvad gør I, hvis nogle kalder jer noget, I ikke bryder jer om?
 • Finder I nogle gange selv på sjove navne til hinanden?
 • Er det fordele/ulemper ved at vi bruger navne og diagnoser om hinanden?

”Det trives jeg med” og ”Fritid – Det er ingen selvfølge”

 • Beskriv hvordan en god dag ser ud for jer?
 • Hvad har I været med til, som har gjort jer rigtig stolte?
 • Hvad skal der til, for at I trives godt i jeres hverdag?
 • Fortæller I andre, hvad der gør jer glade og godt tilpas?
 • Hvad kan I lide at lave sammen med andre?

”Fremtid”

 • Hvad drømmer I om at opleve?
 • Hvordan vil I gerne bo?
 • Hvordan tror I jeres liv ser ud om 5 år?
 • Er der noget, I gerne vil blive bedre til?
 • Hvilke tanker har I om fremtiden?

”Mit fremtidige job”

 • Hvis I havde helt frit valg, hvad ville I så allerhelst arbejde med?
 • Hvad forestiller I jer kan være svært, når I skal ud på en arbejdsplads/praktikplads?
 • Hvad er vigtigt at fortælle om sig selv, når man søger arbejde/praktikplads?
 • Hvad synes I er vigtigt, når I er på en arbejdsplads/praktikplads?
 • Har I prøvet, at noget I gerne ville, gik i opfyldelse?

”Det har udviklet mig!”

 • Hvad har betydet noget særligt for jer?
 • Kan I fortælle om noget, I har lært, som I virkelig kunne bruge i forhold til andre mennesker?
 • Har I prøvet at ændre holdning, fordi I lærte noget nyt?
 • Hvilke sider af jer selv ville I gerne udvikle?
 • Har I prøvet at overvinde noget, I var bange for og så føle, at I kunne meget mere bagefter?

Opsamling
Tal med eleverne om de kunne genkende det, de unge i filmen snakker om fra deres egen verden, og om spørgsmålene gav anledning til nye tanker og indfaldsvinkler til emnet ”At tackle livet”

Spørgsmål til opsamling:

 • Hvad har I hørt om at tackle livet, som I kan bruge til noget?
 • Er der noget, som har overrasket jer, noget som I ikke før havde tænkt på?
 • Hvordan var det at snakke om? Er det svært/let at snakke ompersonlige udfordringer på den her måde?

lightb_venskaberenTips
Spørgsmålene kan anvendes til gruppearbejde. Del eleverne op og giv hver gruppe et sæt spørgsmål fra en af kategorierne. Lad grupperne finde et eller flere svar på spørgsmålene, som de efterfølgende skal fremlægge for de andre grupper.