Genkend og udtryk følelser

I temaforløbet ”Genkend og udtryk følelser” arbejder eleverne med at genkende og udtrykke følelser. De arbejder med de seks grundfølelser: Glæde, sorg, vrede, angst, overraskelse og væmmelse/afsky.

Til temaforløbet skal bruges:
Print af temaforløbet.
En pude eller en anden blød genstand.
Print af Udtryk Grundfølelser – kopiark, 2 sæt.
Print af De seks grundfølelser – kopiark, 1 sæt til hver elevgruppe á 2 eleverne.

Oversigt og målsætning for hver øvelse

Opstart – at strække kroppen
Målsætning: Eleverne får opmærksomhed på kroppen ved at strække den godt igennem og kommer tilstede i rummet.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Opstart

Fang en finger – at opbygge koncentration
Målsætning: Løfte energiniveauet i gruppen og skabe en oplevelse, der støtter opbygning af fællesskab.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Fang en finger

Vis mig – at øve sig i at vise følelser
Målsætning: Eleverne lærer om de seks grundfølelser. De træner brug af krop og ansigtsmimik til at udtrykke følelserne. De bliver opmærksomme på sammenhæng mellem kropsudtryk og følelser.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Vis mig og Udtryk Grundfølelser – kopiark

Gæt en følelse – at genkende forskellige følelser
Målsætning: Eleverne bliver mere opmærksomme på, hvordan forskellige følelser udtrykkes, og de bliver bevidste om, hvordan de selv kan udtrykke forskellige følelser. De kan også blive bevidste om, at der er følelser, som de har let/svært ved at genkende/udtrykke.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Gæt en følelse

De seks grundfølelser – at aflæse grundfølelser
Målsætning: Eleverne træner de seks grundfølelser og øver sig i at iagttage, hvad der kendetegner forskellige følelser. De får en forståelse af, hvordan vi tolker og skaber fortællinger, når vi ser på andre mennesker.
Type: Skriftlig øvelse.
Materiale: Instruktionsarket De seks grundfølelser og Udtryk Grundfølelser – kopiark

Styr snakken – at udtrykke følelser i samtale
Målsætning: Eleverne træner samtale ud fra forskellige følelser og bliver bevidste om, hvordan følelserne opleves og udtrykkes.
Type: Mundtlig øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Styr snakken og Udtryk Grundfølelser – kopiark

Afslutning
Målsætning: At skabe en klar og tydelig afslutning. Den kan med fordel bruges efter hvert undervisningsforløb. At sige tak for i dag og tak for samarbejdet til hinanden.
Type: Fysisk øvelse.
Instruktion: Eleverne står i en cirkel. Alle løfter højre hånd, klapper sidemanden til højre på ryggen, og siger: Tak for i dag, for samarbejdet eller det, der falder naturligt. Bagefter løftes venstre hånd, og sidemanden til venstre klappes på ryggen. Ordene ”tak for i dag” gentages. Til slut siger underviser: ”Klap ad jer selv og hinanden”. Alle ser rundt på hinanden og klapper.