Styr snakken

Målsætning
Eleverne øver sig i at bruge og udtrykke forskellige følelser i en samtale. De bliver bevidste om hvordan følelser præger det vi siger og måden vi siger det på.

Antal deltagere
Fra 6.

Varighed og forudsætninger
Fra 5 minutter afhængig af, om flere elever prøver. Print 2 kopier af
Udtryk Grundfølelser – kopiark . Øvelsen egner sig bedst i et forløb, hvor man tidligere har arbejdet med at udtrykke sig.

Instruktion
Fortæl eleverne, der skal bruges fire elever til at lave en lille scene. To af eleverne skal være aktører. De sætter sig på en stol, så de kan samtale med hinanden. De andre to er instruktører. De øvrige elever fungerer som publikum. De to instruktører står bagved hver sin aktør med kopiarket, som er udklippet til enkelte sedler. Instruktørerne styrer hver sin aktør ved at fremvise en seddel med en følelse. Aktøren skal lade den pågældende følelse præge samtalen. Instruktørerne kan frit skifte sedlen, uden at tænke på, om det passer ind i den samtale, som aktørerne fører.

Brug af sedlerne fritager de to aktører for ansvar. De skal ikke selv finde på hvilken følelse, de skal vise. Der behøver ikke at være overensstemmelse i måden de to aktørers følelser smitter af på samtalen. Den ene kan godt være glad, mens den anden væmmes. Det gør situationen sjov, overraskende og illustrerer meget tydeligt, hvad forskellige følelser gør ved en kommunikation.

Vær opmærksom på, at aktørerne har tid til både at lytte til hinanden og reagere på de kopiark med grundfølelserne som de får præsenteret i løbet af ’samtalen’.

De to aktører finder undervejs selv ud af, hvad de vil sige. Indholdet af samtalen er ikke vigtigt:
Hjælp aktørerne i gang ved at give dem en indledning og en situation, som inspiration. Dette kan være:

 • Fortæl om din morgen
 • En indkøbstur i supermarked
 • To venner på café
 • Lad de andre elever vælge situationer og personer til de to aktører

Eksempel

 • Elev A: (glad) I morges, da jeg stod op, skinnede solen.
 • Elev B: (væmmelse) Jeg hader, når solen skinner. Alting ser så grimt ud.
 • Elev A: (overrasket) Jamen, hør nu hvad der skete. Fordi solen skinnede på gulvet, fandt jeg den ring, som har været væk i uger.
 • Elev B: (glad) Nej, det var da dejligt. Det var også kun for sjov, jeg sagde det med, at alt ser grimt ud.

NB: Skuespillerne kan godt sige flere sætninger med samme følelse, inden de får det næste følelseskort.

Opsamling
Tal med eleverne om, hvordan de oplevede de forskellige samtaler. Fortæl eleverne, at det er godt at kunne udtrykke de seks grundfølelser. At kunne udtrykke følelser er et godt redskab til at skabe overensstemmelse imellem den indre og ydre verden. Når vi har følelserne med, bliver vi meget tydelige i vores kommunikation med andre.

Spørgsmål til opsamling:

 • Hvad overraskede jer?
 • Var der følelser, som var lette at spille/aflæse? Hvilke følelser var det?
 • Var der følelser, som var svære at spille/aflæse. Hvilke følelser var det?
 • Hvordan kunne I mærke eller se skift i følelser?

lightb_venskaberenTips
Det er en hjælp at underviser begynder. Enten sammen med en elev eller sammen hvis der er flere end en. Det synliggør for eleverne hvordan øvelsen udføres og gør det mere trygt at deltage.
Det skal være korte samtaler.
Underviser kan fra begyndelsen vælge at dele alle eleverne i grupper. Grupperne øver sig på ’Styr snakken’ og bagefter er en gruppe ad gangen ’på’, mens de øvrige er publikum.

clips_1 Udtryk Grundfølelser – kopiark og De seks grundfølelser