Tæl til ti

Målsætning
Eleverne træner opmærksomhed i en gruppe. De øver at fornemme hinanden og oplever den intensitet, der opstår ved at stræbe efter et fælles mål. Eleverne får erfaring med, at vejen til at nå et mål, godt kan rumme en del mislykkede forsøg, og at det er o.k. at fejle.

Antal deltagere
Fra 6.

Varighed og forudsætninger
Fra 5 minutter.
Gulvplads så alle kan stå i en cirkel og se hinanden.

Instruktion
Bed eleverne om at stille sig i en cirkel. Fortæl dem, at opgaven går ud på, at de i fællesskab skal nå frem til tallet ti ved at tælle fra 1 op til 10. Det er ikke så ligetil, som det lyder. En elev starter med at sige ”et”. En anden fortsætter med ”to”. Sådan fortsætter eleverne med at byde ind med næste tal i rækken, indtil tallet ”ti” er nået.

Udfordringen ligger i, at det ikke er aftalt, hvem der skal sige det næste tal. Når det sker, at to eller flere samtidig siger et tal, skal gruppen begynde forfra med tallet ”et.” I de tilfælde, hvor den afsatte tid til øvelsen er gået, uden det lykkedes at nå frem til ”ti”, er det vigtigt at understrege, at der ikke er garanti for succes hver gang.

Opsamling
Tal med eleverne om, hvor godt det lykkedes at koncentrere sig og være opmærksomme på hinanden. Hvis de opnåede at komme frem til ti, var der så en særlig koncentration og ”lytten ind” på hinanden, der gjorde at det lykkes? Bed eleverne overveje i hvilke andre situationer, denne mærkbare, fælles koncentration er vigtig og brugbar.
Tal om hvordan eleverne håndterede situationen, når de måtte starte forfra. Oplevede de ærgrelse, stædighed, opgivelse, morskab? Gør eleverne opmærksomme på, at det ofte kræver mere end ét forsøg at nå et mål, og det er vigtigt at tillade sig selv og andre at fejle.

Spørgsmål til opsamling:

  • Var der tidspunkter, hvor I kunne mærke, at koncentration i gruppen øgedes? Betød det noget for oplevelsen?
  • Har I oplevet, at koncentration og opmærksomhed i en gruppe betød noget for et resultat? Fx i værkstedet, til en fremlæggelse eller i et spil?
  • Hvilke reaktioner var der, når I måtte starte forfra? Latter, sure miner, ærgrelse?
  • Var stemningen sådan, at det føltes o.k. at byde ind og sige noget?

lightb_venskaberenTips
Når eleverne er blevet fortrolige med den form for koncentration, der gør dem i stand til at fornemme hinanden, kan sværhedsgraden øges ved at hæve tallet til fx 21 eller tælle baglæns.

clips_1 Tæl til ti