Krop og bevidsthed

I temaforløbet ”Krop og bevidsthed” arbejder eleverne med at mærke kroppens energi, signaler og ressourcer. De får erfaring med at mærke kraft, balance og grænser.

Til temaforløbet skal bruges
Print af hele temaforløbet
Print af kopiark Indre kommentator – kopiark. Skal eleverne arbejde skrifteligt med øvelsen, så skal bruges Indre kommentator med taleboble – kopiark

Opstart – at strække kroppen
Målsætning: Eleverne får opmærksomhed på kroppen ved at strække den godt igennem og kommer tilstede i rummet.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Opstart

Zip Spoing Zap– at få energi i kroppen
Målsætning: Eleverne aktiverer kroppen og øver at være parate til at reagere. De opbygger energi og træner evnen til at være nærværende.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Zip spoing zap

Her står jeg – at opleve sin egen kraft
Målsætning: Eleverne øver at mærke deres styrke og kraft. De træner mod og tryghed i at stå ved sig selv. De erfarer, at kroppens muskler kan aktiveres og bruges som en hjælp til at sige til og fra.
Type: Fysisk par-øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Her står jeg

Skub og vind – at arbejde med evnen til at balancere
Målsætning: Eleverne træner balance og nærvær. De får bevidsthed om, hvordan forskellige ”angrebs- og forsvarsstrategier” har konsekvenser for, om man mister balancen. De prøver at udfordre hinanden. Øvelsen er sjov og opbygger energi.
Type: Fysisk par-øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Skub og vind

Introduktion til tema
Målsætning: Målet er, at samle eleverne om temaet og italesætte hvornår og hvordan eleverne kan bruge kroppen som ressource.
Instruktion: Fortæl eleverne, at bevidsthed om kroppen kan hjælpe én og give styrke i mange situationer.

Talemåder som ”ude af sig selv” eller ”miste jordforbindelsen” benævner situationer, hvor man har mistet kontakt til sin krop.
At arbejde med kroppen kan give styrke til bedre at håndtere svære følelser som nervøsitet, angst, usikkerhed og vrede.
Giv eleverne et par eksempler:

  • Angst kan mildnes ved at trække vejret helt roligt og dybt ned i maven. Prøv at tage et par dybe indåndinger. Nervøsitet kan mindskes ved at få kontakt til og mærke sine fødder. Prøv at bevæge tæerne.
  • Vrede kan dæmpes ved at tælle til ti inde i sig selv eller ved at flytte sig væk fra situationen.
  • Er man ved at falde i søvn, kan man holde sig vågen ved at nappe sig i hånden. Prøv det.

Gør eleverne opmærksomme på, at kroppen hele tiden sender beskeder til hjernen, men ofte er vi ikke opmærksomme på det, fordi vi er mere optaget af, hvad der sker i omgivelserne.
I denne undervisning kommer I til at arbejde med tre fokusområder:

  • Brug af kraft, styrke og balance. Det er de øvelser, I allerede har udført.
  • Betydning af tempi for at opretholde kontakten til sig selv og til andre.
  • Forventningers betydning for, hvad man tror, man kan og oplever.

Type: Samtale.

Indre kommentator – at blive bevidst om, hvad man fortæller sig selv
Målsætning: Eleverne bliver opmærksomme på hvordan indre kommentarer påvirker deres indstillinger til dem selv og deres handlekompetencer. De arbejder med at blive bevidste om positive udsagn, som støtter og opmuntrer og negative udsagn, som hæmmer og holder tilbage.
Type: Samtale. Kan laves som skriftlig øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Indre kommentator og Indre kommentator – kopiark. Til skriftlig øvelse: Indre kommentator med taleboble – kopiark

Tempo – at prøve forskellige tempi
Målsætning: Eleverne erfarer, at tempi har betydning for kontakt til én selv og andre. De oplever, at forskellige tempi påvirker oplevelsen af ens kroppen. Eleverne øver bevidsthed om deres egen indflydelse på kontakt og oplevelse ved at skifte tempo.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Tempo

Slowmotion– at arbejde med kontrol
Målsætning: Eleverne øver kontrol over kroppen. De arbejder med at bevare kontakten til sig selv for bedre at kunne undgå at forskellige situationer og følelser ikke løber af med dem.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Slowmotion

Hånden på skulderen – at blive bevist om betydning af forventninger
Målsætning: Eleverne øver at mærke, om noget føles kropsligt rart eller ubehageligt. De får bevidsthed om at forventninger præger ens oplevelser.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket  Hånden på skulderen

Klap kroppen – at mærke sin grænse
Målsætning: Eleverne øver at mærke deres krop og at de er afgrænset i forhold til andre. De arbejder med at give og tage imod berøring.
Type: Fysisk øvelse.
Materiale: Instruktionsarket Klap kroppen

Afslutning
Målsætning: At skabe en klar og tydelig afslutning. At sige tak for i dag og tak for samarbejdet til hinanden. Øvelsen kan med fordel bruges efter hvert undervisningsforløb.
Type: Fysisk øvelse.
Instruktion: Eleverne står i en cirkel. Alle løfter højre hånd, klapper sidemanden til højre på ryggen, og siger: Tak for i dag, for samarbejdet eller det, der falder naturligt. Bagefter løftes venstre hånd, og sidemanden til venstre klappes på ryggen. Ordene ”tak for i dag” gentages. Til slut siger underviser: ”Klap ad jer selv og hinanden”. Alle ser rundt på hinanden og klapper.