Når en ven

Målsætning
Eleverne udtrykker, hvad der kan gøre dem henholdsvis glade og kede af det i et venskab.
Eleverne støttes i at reflektere og sætte ord på, hvilke kvaliteter, der er vigtige for dem i et venskab

Antal deltagere
Fra 2.

Varighed og forudsætninger
Fra 10 minutter.
Tavle/flipover til brainstorm.
Bord, stol og skriveredskab.
Eleverne skal have et sprog, kunne skrive eller have hjælp til det.
Print af Når en ven – kopiark. 1 sæt til hver elev.

Instruktion
Del kopiarkene ud til eleverne. Fortæl, at de ikke skal skrive navn på.
Bed eleverne om at overveje, hvad der kan gøre dem glade og kede af det i et venskab. Start med en fælles brainstorm på tavlen, så de kan hjælpe hinanden med forskellige emner. For elever, som har svært ved at skrive og stave, kan dette også være en hjælp, idet de får noget at skrive af efter.
Giv eleverne et par eksempler som fx: ”Det gør mig glad, når en ven siger jeg er god at snakke med”, ”det gør mig ked af det, når en ven ikke overholder en aftale”.

På første ark skriver eleverne, hvad der kan gøre dem kede af det i et venskab.

På andet ark skriver eleverne, hvad der kan gøre dem glade i et venskab.

Arkene sættes efterfølgende op på tavle eller væg, så de er synlige for alle og gennemgås.

Opsamling
Tal med eleverne om, at i et venskab oplever alle at blive både glade og kede af det. Gør eleverne opmærksomme på, at når de gør sig klart, hvad der gør dem glade/kede af det, så kan de bedre afgøre, om de er sammen med deres venner på en god måde. Fortæl, at et venskab bliver styrket af, at man åbent kan udtrykke, hvad der gør en ked af det og glad. Og at det er en hjælp at kunne udtrykke sine følelser så klart og præcist som muligt, når de vil snakke om det, der er godt eller svært, med en ven.

Spørgsmål til opsamling:

  • Er der noget i de andres svar, som overrasker jer?
  • Fortæller I jeres venner om det, hvis de siger eller gør noget, som gør jer glade eller kede af det?
  • Hvornår må man acceptere, at en ven gør en ked af det? Fx hvis man har inviteret en ven til fødselsdag og vennen ikke kan den dag.

lightb_venskaberenTips
Eleverne kan skrive navn på kopiarket, som efterfølgende kan anvendes i en personlig samtale om elevernes trivsel i deres venskabsrelationer. Gøres kopi arket personligt, får eleverne desuden en mulighed for at delagtiggøre andre i deres arbejde og fremvise en konkret opgave til undervisere, pædagoger, forældre og venner.

clips_1Når en ven – kopiark bruges sammen med instruktionsarket Når en ven
Det kan indgå i temaforløbet ”Venskab”.