Udenfor

Målsætning
Eleverne øver at sætte sig ind i, hvordan det opleves, ikke at blive inviteret ind i et gruppefællesskab. De forholder sig til, hvornår en udelukkelse bliver til mobning.

Antal deltagere
Fra 4.

Varighed og forudsætninger
Gulvplads, så en gruppe kan bevæge sig rundt.

Instruktion
Saml eleverne og bed tre elever om at gå ud på gulvet. Fortæl, at de tre elever har noget sammen og skal holde sig fysisk tæt på hinanden som en gruppe. En i gruppen udpeges som leder. De må gerne snakke sammen. En fjerde elev, A, vælges til at gå hen imod gruppen for at slutte sig til den. Men lige inden A kommer hen til gruppen, flytter den sig et andet sted hen i rummet. Det er lederen, der bestemmer, hvor gruppen går hen, de andre følger med. A forsøger igen at gå hen til gruppen, der ligesom sidst, flytter sig. Dette mønster gentages tre gange. Den fjerde gang bliver gruppen på stedet, lederen siger hej til A, og A bliver en del af gruppen. Gruppen går samlet ud til de øvrige elever.
Vælg en ny A og en ny gruppe. Prøv evt. at variere gruppens antal, så den er mindre eller større. Forklar eleverne, at de, der kikker på, har en opgave som observatører. De skal observere, hvordan det opleves udefra.

Opsamling
Tal med eleverne om deres oplevelse. Fortæl, at situationer, som den de lige har afprøvet, kan opstå i mange forskellige sammenhænge. Det kan fx ske ved et frokostbord i kantinen. Lige når man kommer for at sætte sig ned, rejser de andre sig ved bordet og går. Nogen gange opstår sådan en situation tilfældigt og andre gange med fuldt overlæg. Gør opmærksom på, at man ikke altid skal tage det personligt, selvom det kan virke sådan. Måske rejste de sig, fordi de skulle nå en bus. Sker den samme handling derimod gentagende gange med den samme gruppe, kan der være grund til at undersøge, om der er tale om mobning.

Spørgsmål til opsamling:

  • Hvordan vil I beskrive, de tanker og følelser I får, når I prøver at komme med i en gruppe, der ikke inviterer én indenfor?
  • Har I eksempler på situationer, hvor det at blive udelukket, kunne være helt uskyldigt? Og situationer, hvor det er mobning?
  • Hvad kan I, som observatører, gøre i dagligdagen, hvis I oplever, at én bliver holdt udenfor?

clips_1 Udenfor