Introduktion til ”Dig, mig og fællesskabet”

Målsætning
Eleverne får kendskab til begrebet ”sociale kompetencer”, og de kommer til at kende formålet med ”Dig, mig og fællesskabet”. De får en fælles forståelse – en ramme, som de kan sætte undervisningen ind i, og som underviser løbende kan referere til.

Antal deltagere
Ingen begrænsninger.

Varighed og forudsætninger
5-10 minutter. Tavle/væg til at ophæng af seks A4 sider. Print af digmigogfaellesskab-kopiark

Instruktion
Denne øvelse er et oplæg fra underviser.
Start med at præsentere begrebet ”sociale kompetencer”. Fortæl eleverne, at du vil gøre dette abstrakte begreb mere konkret. Hæng de enkelte ord: ”Dig”, ”Mig” og Fællesskab” op, mens du præsenterer emnet. Sociale kompetencer handler om:

Dig:
Relationen til en anden person:
at vælge eller blive valgt af en anden person
at tage kontakt, lave aftaler, sige ja og nej til en anden
at opbygge og vedligeholde venskab til en anden person
at fortælle og forklare hvad du har lyst/ikke lyst, så det bliver lettere for andre at forstå

Mig:
Kendskab til sig selv:
hvad har jeg lyst til, hvad har jeg ikke lyst til
hvad jeg kan, hvad jeg vil lære og hvad har behov for hjælp til
lære at give udtryk for dine ønsker og behov, så andre kan forstå og acceptere dem

Fællesskab:
Alle de små og store fællesskaber, man er med i så som:
familien
skolen, klassen og i frikvarteret
fritidsaktivitet og praktiksted
den by man bor i, det samfund man er en del af, EU og hele verden
Underviser præsenterer, hvordan I kommer til at arbejde med Dig, mig og fællesskabet.
Der arbejdes med tre nøglebegreber:

Udvikling:
For at udvikle sig, skal man turde gøre nye ting, prøve noget nytI ”Dig, mig og fællesskabet” øver vi rigtig meget.
Man skal øve sig, uden at være bange for at fejle – det kræver mod
Man skal lære at bede om den hjælp, som kan hjælpe én til at udvikle sig

Ligestilling:
For at alle mennesker skal have de bedste muligheder, skal de have forskellige udfordringer, støtte og hjælp. Vi kan ikke det samme, men skal anerkendes og respekteres, for det, vi kan.
Alle skal og kan ikke have det samme, ligesom alle ikke skal have lige store sko, men den størrelse som passer.

Forskellighed:
Alle mennesker er forskellige. Derfor skal ingen dømme andre RIGTIGTE eller FORKERTE. Men når man er sammen med andre mennesker, er der ofte handlinger, som er mere hensigtsmæssige end andre, hvis man skal have det trygt, rart og sjovt sammen. For at kunne fortælle andre, at man ikke føler, tænker eller har lyst til det sammen som dem, må man kende sig selv og kunne udtrykke sig.

Afrunding
I dette undervisningsforløb Dig, mig og fællesskabet skal vi træne: At turde udvikle sig sammen med andre, fremme ligestilling gennem et øget kendskab til ”hvem er jeg” og undersøge, hvordan vi er forskellige, så vi kan blive endnu bedre til at forstå og respektere hinanden.
HUSK: Vi gør alle gør vores bedste – ud fra det, vi hver især kan.

Spilleregler i arbejdet med Dig, mig og fællesskabet

  • Der er intet, som er rigtigt eller forkert, men noget er selvfølgeligt mere hensigtsmæssigt end andet.
  • Husk at bidrage med det, som du kan.
  • Prøv, selvom du føler dig usikker. Vi er i et øverum.
  • Er der noget, som du ikke forstår, så spørg.
  • Har du brug for en pause, så sæt dig ned og se på. Men tænk på, at hvis alle sætter sig ned for blot at se på, så bliver det et rigtigt kedeligt fællesskab.

Opsamling
Tal med eleverne om deres erfaring med relationer til andre, kendskab til sig selv og fortællinger om de fællesskaber, de er en del af.

Spørgsmål til opsamling:

  • Hvem er vigtige at være sammen med for jer? (fx: venner, bedsteforældre, kæledyr, søsters børn.)
  • Hvad ved I om jer selv, som andre ville have gavn af at vide? (fx: Jeg kan ikke klokken; jeg har svært ved at læse; jeg kan ikke se, om jeg har de rigtige penge til at betale med; jeg har svært ved at sige nej, selvom det er det, jeg mener).
  • Hvilke fællesskaber er I en del af? (fx: Klubben, skolen, familie, på nettet, chatforum).

lightb_venskaberenTips
Underviser kan nøjes med: Dig, mig og fællesskab – hvis det passer bedst til gruppen.

 

clips_1

Det ligger i Goddag Xtra og er beregnet til introduktion til undervisning ”Dig, mig og fællesskabet”.