Film – Kærester

I denne video fortæller de unge om kærester. De unge kommer ind på forskellige aspekter af, hvordan det er at have eller ikke have en kæreste.

Spørgsmål til filmen ”Kærester”

Målsætning
Eleverne øver at forholde sig til emnet ”kærester”. De får mulighed for at spejle sig i andre unge og deres refleksioner. Eleverne træner at sætte ord på følelser, der kan være svære at dele med andre.

Antal deltagere
Fra 4.

Varighed og forudsætninger
Fra 15 minutter.
Tavle eller flipover.
Se filmen ”Kærester”

Instruktion
Trin 1: Spørg eleverne, hvad de først tænker på, når de hører ordret ”kærester.” Skriv stikord fra de unges udsagn på en tavle/flipover, så alle kan se de forskellige bud. Lad ordene stå, så I kan vende tilbage og bruge dem som inspiration i det videre arbejde med emnet.

Trin 2: Se filmen: ”Kærester”. Filmen er opdelt i følgende afsnit, med hver sit spørgsmål.

 • Skal man have en kæreste?
 • Hvilke problemer kan man have med sin kæreste?
 • Hvordan vil det være at starte en familie?
 • Hvordan ved man, at man har fundet den rigtige?

Filmen varer godt 4 minutter, og er opdelt i klare afsnit. Det er derfor let at stoppe filmen og spørge eleverne, om de kan identificere sig med det, de unge i filmen siger. Lad evt. eleverne se filmen i sin helhed første gang og del den efterfølgende op i afsnit. Samtal med eleverne og stil dem spørgsmål. Lad eleverne reflektere over, om de er enige eller har en anden holdning, om de kender til de samme følelser og hvilke oplevelser de har med kærester.

Eksempler på spørgsmål:
”Skal man have en kæreste?”

 • Hvornår er man kærester?
 • Er der noget, man kan gøre for at få en kæreste, hvis man savner en?
 • Er det bedst at have en fast kæreste eller være sammen med forskellige?
 • Hvad vil du sige til én, som er forelsket i dig, men som du ikke er forelsket i?
 • Hvordan ved man, at et kæresteforhold er slut?
 • Kan man tale bedre med en kæreste end en god ven?

”Hvilke problemer kan man have med sin kæreste?”

 • Hvad kan gøre jer irriteret på en kæreste?
 • Hvor meget tid vil I gerne bruge på en kæreste?
 • Hvordan viser man sin kæreste, at han/hun kan stole på en?
 • Må en kæreste blande sig i, hvordan du ser ud?
 • Hvornår vil det ikke være o.k. at en kæreste siger nej til noget, du foreslår, I skal gøre sammen?
 • Hvad er den værste måde, et forhold kan slutte på?

”Hvordan vil det være at starte en familie?”

 • Hvad er det bedste ved en familie?
 • Hvor godt skal man kende hinanden for at flytte sammen?
 • Hvordan ved man, om det er en god idé at få børn sammen?
 • Skal man være fælles om penge, når man bor sammen?
 • Behøver man at få børn sammen for at være en familie?
 • Hvor mange forskellige måder at være familie på kender I til?

”Hvordan ved man, at man har fundet den rigtige?”

 • Hvad skal der til, for at det føles helt rigtigt med en kæreste?
 • Kan man afslutte et kæresteforhold med en, som man troede, var den helt rigtige – og så være venner?
 • Hvad er det bedste, en kæreste kan gøre for at vise, at han/hun elsker én?
 • Hvornår skal man gå fra en kæreste, som ikke er sød ved én, selvom man stadigvæk godt kan li ham/hende?
 • Kan jalousi ødelægge et forhold?
 • Hvornår skal man tage en kæreste med hjem og præsentere ham/hende for ens forældre eller andre voksne, man bor sammen med.

Opsamling
Tal med eleverne om de kunne genkende det, de unge i filmen snakker om, fra deres egen verden, og om spørgsmålene gav anledning til nye tanker og indfaldsvinkler til emnet ”kærester.”

Spørgsmål til opsamling:

 • Hvad har I hørt om at være kærester, som I kan bruge til noget?
 • Er der noget, som har overrasket jer, som I ikke før havde tænkt på?
 • Hvordan var det at snakke om? Er det svært/let at snakke om et emne som ”kærester” på den her måde?

lightb_venskaberenTips
Spørgsmålene kan anvendes til gruppearbejde. Del eleverne op, og giv hver gruppe et sæt spørgsmål fra en af de fire kategorier fra filmen. Lad grupperne finde et eller flere svar på spørgsmålene, som de efterfølgende skal fremlægge for de andre grupper.