Det er let/svært for mig

Målsætning
Eleverne støttes i at reflektere og udtrykke sig skriftligt. De får mulighed for at sætte ord på, hvad der er let, og hvad der er svært.
Ved at skrive på kopiarkene fastholder eleverne deres egne ord og erkendelser og kan anvende dem til samtale, evaluering og informationsdeling. Eleverne får mulighed for at delagtiggøre andre i deres arbejde og vise konkrete opgaver frem til pædagoger, forældre og venner.

Antal deltagere
Ingen begrænsninger.

Varighed og forudsætninger
Fra 10 minutter. Eleverne skal have et sprog, kunne tegne eller skrive eller kunne modtage hjælp til det.
Kopi af Det er let – svært for mig kopiark til hver elev.

Instruktion
Fortæl eleverne, at det er deres personlige ark, som de selv beslutter, om andre må se.
Trin 1: Bed eleverne skrive/ tegne det som er let/svært for dem.
Bruges kopiarket i forbindelse med temaforløb eller anden undervisning, kan du bede eleverne skrive eller tegne dét, som gjorde indtryk, overraskede eller var vigtigt for dem i netop det forløb.

Trin 2: Underviseren kan spørge eleverne, om en eller flere har lyst til at dele det, de har skrevet med andre. Det giver mulighed for at opleve, at det er o.k. at fortælle om noget personligt og noget svært. Eleverne finder måske ud af, at andre også går og slås med præcis samme eller lignende problemer.

Opsamling
Tal med eleverne om, at alle har noget, som de har let ved og andet, som de har svært ved. Ofte overser man det, som man har let ved, da det bliver en selvfølge, mens man kæmper med det, som man har svært ved. Dermed kommer det til at fylde meget.

Spørgsmål til opsamling

  • Hvad er lettest: At skrive om det der er let, eller det der er svært?
  • Er der ting, som I har let ved, som overraskede jer? Eller som I bare ikke havde tænkt på før?
  • Kan i gøre noget ved det, som I har svært ved?

lightb_venskaberenTips
Hvis eleverne har svært ved at få ideer, så lav en brainstorm og skriv stikord ned. På den måde hjælper eleverne hinanden med at få ideer. For de elever, som har svært ved at skrive og stave, kan det også være en hjælp, fordi de får noget at skrive af efter.

clips_1Det er let – svært for mig kopiark bruges sammen med instruktionsarket Det er let:svært for mig
Det indgår i temaforløbet: Samarbejde.