Tre står op

Målsætning
Eleverne træner opmærksomhed på hinanden og løsning af en fælles opgave. Eleverne oplever forskellige rollefordelinger, der ofte forekommer i en gruppe og får bevidsthed om, hvad der fremmer et godt samarbejde.

Antal deltagere
Fra 7.

Varighed og forudsætninger
Ca. 5 minutter. Plads til at alle kan sidde på stole i en cirkel og se hinanden.

Instruktion
Placer stole i en cirkel til alle deltagere. Giv eleverne opgaven, at der hele tiden er tre personer, der skal stå op. Eleverne må ikke indbyrdes aftale, hvem der står op; øvelsen foregår uden ord. Eleverne kan vilkårligt både rejse sig og sætte sig, men med den målsætning at der hele tiden er tre, der skal stå op. Dvs.: er der fx fem, der har rejst sig på en gang, må to sætte sig. Gruppen må hele tiden forsøge at afstemme antallet, så eleverne skal være opmærksomme på, om de bidrager, uanset om de sidder eller står.

Opsamling
Tal med eleverne om, at når man har en fælles opgave i en gruppe, kan der være forskellige roller i spil. Nogle elever er måske meget pligtopfyldende, andre meget afventende, andre igen er dovne; nogle giver meget plads til andre, andre er dominerende. Spørg eleverne om, hvilke roller de kender fra deres hverdag.

Spørgsmål til opsamling

  • Hvordan tog I ansvar for opgaven? – Var nogle meget aktive og andre næsten ikke?
  • Kender I det, som I oplevede lige nu, fra andre situationer, hvor I skal arbejde sammen om at løse nogle opgaver?
  • Har I eksempler på, at I gør noget forskelligt, alt efter hvilken opgave, I skal løse sammen med andre.

lightb_venskaberenTips
Hvis du oplever at nogle elever ikke deltager i opgaven pga. manglende engagement og motivation, så giv dem den bundne opgave, at skulle stå op fx tre gange. Det kan sammenlignes med, at få en bunden opgave i hverdagen, fx dukseordning, som alle skal bidrage til.
Elever med motoriske vanskeligheder kan række en arm i vejret eller på anden måde markere, at de står op.

clips_1 Tre står op