Navn og bevægelse

Målsætning
Eleverne træner at præsentere sig selv i en gruppe. De træner koncentration, timing samt opmærksomhed på bevægelser og motorik.

Antal deltagere
Fra 5.

Varighed og forudsætninger
Fra 5 minutter. Afhængig af antal elever. Gulvplads så alle kan stå i en cirkel.

Instruktion
Underviser starter med at sige sit navn og lave en bevægelse. Bevægelsen sendes rundt i cirklen ved at personen til højre imiterer bevægelsen så nøjagtig som muligt. Eleverne skal imitere den bevægelse, som blev startet, så de holder fast i den første bevægelse. Når bevægelsen er kommet rundt, gentager afsender den, så det virker som om man modtager den bevægelse, der blev sat i gang. Eleven til højre siger nu sit navn og laver en ny bevægelse. Sådan fortsættes indtil alle har prøvet.

Gør eleverne opmærksomme på, at det kræver koncentration at se bevægelsen så nøjagtig som muligt, så de kan gentage den. Det kan være at skelne mellem højre og venstre eller flere samtidige bevægelser. For elever med motoriske vanskeligheder giver øvelsen mulighed for at træne motorik og vise bevægelser, som de godt kan lide. For andre elevgrupper er den velegnet til at træne timing, idet de kan træne at få bevægelsen til at gå som en bølge.

Opsamling
Tal med eleverne om, hvornår det lykkedes og hvad der fik det til at lykkedes. Spørg om de kan huske navnene, eller mest bevægelsen. Lav gerne øvelsen igen med de samme bevægelser, og tal derefter om, hvordan man får mere overskud til at huske navnene også, når man allerede har set bevægelsen en gang før.

Spørgsmål til opsamling:

  • Hvordan var det at se sin bevægelse gentaget?
  • Hvordan var det at gentage andres bevægelser?
  • Lykkedes det at få bevægelsen til at flyde som en bølge?

lightb_venskaberenTips
Udvid øvelsen med også at inkludere de ubevidste bevægelser, der foretages af den, som sætter bevægelsen i gang. Fx panderynken eller kløen sig i håret.

clips_1 Navn og bevægelse