Send et klap

Målsætning
Eleverne træner koncentration og øver at lytte og reagere på hinanden. Eleverne oplever, at de skal være opmærksomme på hinanden, for at få et fælles flow.

Antal deltagere
Fra 5.

Varighed og forudsætninger
Fra 3 minutter.
Gulvplads til at stå i en cirkel.

Instruktion
Alle stiller sig i en cirkel. Underviser starter med at klappe ét klap med hænderne. Fortæl eleverne, at klappet skal sendes rundt i hele cirklen. Når underviser har klappet ét klap, ”overtager” eleven til højre klappet ved selv at klappe en enkelt gang. Klappet sendes videre til næste sidekammerat, der klapper ét klap. Sådan fortsætter klappet sin rejse rundt i cirklen, og ender hos underviser. Vælg en elev til at starte et nyt klap.
Underviser kan arbejde med at skabe en fast fælles rytme. Det gør øvelsen mere udfordrende. Det er vigtigt, at der kun klappes én gang, så der ikke opstår forvirring. Øvelsen udvides med at klappet skifter retning. Retningen skifter ved at klappe to gange. Klappes der to gange, sendes ”klappet” tilbage til den person, det kom fra. De to klap skal være tydeligt adskilte, så det er let at høre. Når det fungerer, sættes hastigheden op.

Opsamling
Tal med eleverne om, at klappene kan sammenlignes med kommunikation. Gør eleverne opmærksomme på, at de skal lytte og være opmærksomme i situationer, hvor de skal svare og reagere på hinanden.

Spørgsmål til opsamling

  • Kender I situationer fra jeres hverdag, hvor det er godt at have klare aftaler for hvordan man skal kommunikere? Fx at række hånden op i klassen og vente på det er ens tur til at sige noget.
  • Kunne I mærke, at når I er opmærksomme på hinanden, kommer der fællesskabsfølelse i gruppen?
  • Hvordan oplevede I forskellen på den faste struktur med ét klap, og den uforudsigelige struktur med to klap? Blev det mere spændende?
  • Eller gik det i stå fordi klappet blev sendt frem og tilbage mellem de samme?
  • Kender I situationer fra jeres hverdag, hvor det bliver kedeligt at være sammen med andre, fordi man ikke rigtig er med. Fx i en gruppe hvor det hele tiden er de samme tre der snakker?

lightb_venskaberenTips
Øvelsen bliver lettere at udføre, hvis kroppen drejes mod den, man sender klappet til. Her understøttes det visuelt, hvem der skal modtage klappet.

clips_1 Send et klap