Temaforløb

Temaforløb er forslag til undervisningsforløb. Tidsrammen er beregnet til at vare to lektioner, 1½ time, men kan variere en del afhængigt af, hvordan eleverne engagerer sig i de enkelte øvelser.

Temaforløb:

  • har et bestemt fokus
  • indeholder forskellige typer øvelser, så undervisningen bliver varieret
  • består af øvelser, der bygger oven på hinanden, så der er progression i forløbet

De enkelte øvelser i et temaforløb er beskrevet i et instruktionsark. Øvelserne kan også bruges enkeltvis og sættes sammen til andre forløb.

Alle temaforløb begynder med opvarmning og udstrækning af kroppen. Opvarmningen bruges til at styrke eleverne i at komme tilstede i rummet og som fast startritual. Desuden er der samme afslutning på alle temaforløb, hvor man siger tak til hinanden.