Maskinen

Målsætning
Eleverne øver sig i at se, hvordan de kan passe ind i en sammenhæng med andre. De indgår i en fælles konstruktion, som fungerer, hvis alle bidrager aktivt og er opmærksomme på hinanden. Eleverne oplever, at den enkelte er en del af en helhed.

Antal deltagere
Fra 6.

Varighed og forudsætninger
Fra 10 minutter.
Gulvplads, så alle kan stå samlet og bevæge sig.

Instruktion
Forklar eleverne, at I nu skal konstruere en ”menneskemaskine”. Bed en elev om at stille sig ud på gulvet. Eleven skal påbegynde en bevægelse, der er så enkel, at den kan gentages på præcis samme måde og med samme hastighed. Eleven skal vedblive med at gentager den samme bevægelse, fx at løfte og sænke begge arme, indtil øvelsen er slut. De andre elever iagttager bevægelsen. En ny elev stiller sig hen til den første og udfører en bevægelse, der kan gå i samspil og times med den igangværende. Eleverne må ikke røre ved hinanden. En tredje elev kobler sig på og finder en bevægelse, der kan indgå. På den måde udbygges ”maskinen”, indtil alle elever indgår og er koblet på. Når eleverne har forstået princippet, kan den næste ”maskine” laves med mere komplicerede bevægelser. Husk eleverne på, at de skal holde bevægelsen i gang, indtil alle er koblet på.

Opsamling
Tal med eleverne om, at når et fællesskab fungerer godt for hele gruppen, har alle en plads og betydning. Forklar eleverne, at der går kludder i maskineriet, hvis en eller flere pludselig laver om på en bevægelse uden at de andre har sagt, det er i orden og kan tilpasse deres bevægelser til en ny rytme i den fælles maskine. På samme måde kan man lave kludder i et godt samspil i en gruppe. Man kan ikke undgå, at der nogen gange sker hændelser, der forstyrrer en god rytme i den fælles maskine. Men hvis det er med fuldt overlæg, og det går ud over den samme person, så er det sandsynligt, at det vil opleves som mobning. Gør opmærksom på, at samvær med andre kun er en god oplevelse, hvis der en gensidig respekt og forståelse for hinanden. Fx er det ubehageligt at opleve, at andre ikke respekterer noget man har lavet, men enten griner ad det eller, endnu værre, ødelægger det.

Spørgsmål til opsamling

  • Fik I fornemmelsen af at være en ”menneskemaskine”, hvor alle passede ind og havde en bestemt plads og funktion, der fik ”maskinen” til at kører?
  • Hvis ja, hvordan vil I beskrive den oplevelse?
  • Hvis nej, hvad forhindrede at det kom til at ske?
  • Hvilke eksempler har I oplevet, hvor andres handlinger har forstyrret den gode stemning i en gruppe?
  • Har I selv prøvet at give en undskyldning, fordi I fik lavet kludder i det?

lightb_venskaberenTips
Når eleverne mestre at opbygge en velfungerende maskine, kan øvelsen udbygges med at den enkelte elev både udfører en bevægelse og siger en lyd. På den måde skabes en maskine med en lydside.

clips_1 Maskinen