Goddag i andre lande

Målsætning
Eleverne træner bevidsthed om, at mennesker bruger bestemte koder for at signalere høflighed, venlighed og kontakt. De øver forskellige måder at hilse på og får viden om, at overalt i verden, er det at hilse på hinanden ritualiseret.

Antal deltagere
Fra 4.

Varighed og forudsætninger
Fra 5 minutter. Gulvplads, så alle kan gå rundt mellem hinanden

Instruktion
Fortæl eleverne, at mennesker overalt på kloden har kropslige koder og signaler, når der skal hilses. Og når vi hilser, sender vi et signal, der udtrykker ønske om kontakt, høflighed og imødekommenhed.
At hilse og sige goddag kan se meget forskelligt ud. I Danmark giver vi hånd, og i Frankrig kindkysser man.
Bed eleverne gå rundt mellem hinanden. Fortæl at en hilsen ofte begynder med øjenkontakt og derefter udføres en gestus.

Underviser styrer skiftene ved at introducere det nye lands hilseform. Fx:

 • Danmark. Håndtryk
 • Japan. Et tydeligt buk mod hinanden.
 • Sri Lanka. Hånden på sit eget hjerte og et lille nik.
 • Frankrig. Kindkys, kys i luften ved siden af kinden. Altid et på/ved hver kind. Kender man hinanden rigtig godt, forøges kyssemængden til 3 eller sågar 4.
 • Thailand. Bukke med håndfladerne trykket sammen som i bøn.
 • Tibet. Række tunge.
 • New Zealand. Maori hilsen. Gnide næse mod næse.

Eleverne skal helst hilse på 2-3 stykker i hver runde.
Spørg eleverne, om de kender til andre måder at hilsen på. Fx ”High five”. I kan også anvende andre mere uformelle hilsemåder, som eleverne kender fra forskellige sammenhænge i deres fritidsliv.

Opsamling
Tal med eleverne om, hvad det betyder at hilse på hinanden. Fx at man anerkender hinandens tilstedeværelse, viser man er venner, udviser respekt og almindelig høflighed.

Spørgsmål til opsamling:

 • Hvad synes I om at sige goddag på andre måder?
 • Hvorfor betyder det noget at hilse på hinanden?
 • Hvad vil I tænke om en, der ikke hilser på jer?
 • I færdes i forskellige miljøer: Skolen, arbejdet, klubben, familien etc. Er der forskel på, hvordan I hilser, alt efter hvor I er, og hvem I møder?

lightb_venskaberenTips
Opfind selv måder at hilse på.

 

clips_1 Goddag i andre lande