1 – 10 Tillid

Målsætning
Eleverne træner at markere en holdning. De får bevidsthed om, at et synspunkt kan nuanceres, alt efter hvilken viden, der er tilgængelig og at der ofte er flere vinkler på samme sag. Eleverne får indblik i, at de forholder sig forskelligt følelses- og holdningsmæssigt til de samme situationer.

Antal deltagere
Fra 5 til 20.

Varighed og forudsætninger
Fra 15 til 30 minutter. Afhænger af antal elever og spørgsmål.
Gulvplads til 10 A4 ark kan ligge på række, og til at eleverne kan stå ved arkene.
Print af 1-10-kopiark

Instruktion
De 10 talkort lægges på gulvet.

Trin 1: Bed eleverne om at tage stilling til en konkret situation ved at placere sig ud for det tal, der afspejler deres holdning til spørgsmålet. 10 er højest og 1 er lavest. Bed eleverne om at snakke sammen med dem, som de står grupperet med, om begrundelsen for deres valg. Underviseren går ind og støtter de elever, der evt. står isoleret i et af yderpunkterne. Derefter opsummerer og videregiver en elev fra hver gruppering, de argumenter og synspunkter, der blev frembragt evt. med støtte fra andre elever eller underviser.

Trin 2: Underviser kommer nu med en ny oplysning, der nuancerer eller uddyber spørgsmålet. Herefter beder underviseren eleverne om at vurdere, om oplysningerne ændrer noget ved deres opfattelse. Hvis ja, skal de flytte sig hen til det tal, der nu afspejler deres standpunkt. Bed igen eleverne tale med dem, de står grupperet med, om begrundelsen for deres nuværende valg. Lav igen en opsummering fra de mindre grupper til hele holdet.
Uddybelse af situationen kan gentages flere gange, så man får flere vinkler på historien.

Eksempel A: Tillid til en fremmed
Spørgsmål: Du chatter med en fremmede på nettet, som spørger om I skal mødes.

 • Hvor meget tillid har du til en fremmede på nettet, som du har skrevet med?
 • Gå hen til det tal som afspejler din følelse af tillid.

Uddybning 1: Vedkommende du skriver med er af modsat køn, og lyder enormt sød.

 • Påvirker det din tillid til den fremmede?
 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse af tillid.

Uddybning 2: Han/hun spørger, om I skal mødes på en cafe i den by, hvor du bor.

 • Påvirker dette din følelse af tillid?
 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse af tillid.

Eksempel B: Tillid til en kæreste.
Spørgsmål: Din kæreste spørger, om det er o.k. at tage til fest hos sin ekskæreste. Det er en aften, du ikke selv kan komme, da du selv har en anden aftale, som du ikke kan bryde.

 • Hvor meget tillid har du til din kæreste i den situation?
 • Gå hen til det tal, som afspejler din følelse af tillid.

Uddybning 1: Du kender godt ekskæresten, og I har flere gange lavet noget sammen alle tre.

 • Påvirker det din følelse af tillid til din kæreste?
 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse af tillid.

Uddybning 2: Du har hørt nogen sige, at ekskæresten vil prøve at score din kæreste tilbage. Du ved ikke rigtig, hvem der mere skal med til festen.

 • Påvirker den oplysning tillidsfølelsen til din kæreste?
 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse af tillid.

Eksempel C: Tillid til en ven
Spørgsmål: Du har lige købt en ny dvd, som du længe har ønsket dig. En ven spørger om han/hun må låne den en aften. Du passer meget godt på dine dvd’er og er faktisk slet ikke vild med at låne netop dvd’er ud.

 • Hvor meget tillid har du til, at din ven passer godt nok på dvd’en?
 • Gå hen til det tal, som afspejler din følelse af tillid.

Uddybning 1: Din ven siger at han/hun selvfølgelig nok skal passe godt på den. Han/hun forstår godt, det er vigtigt at passe godt på hinandens ting og har det selv sådan med sine bøger; og faktisk låner han/hun næsten aldrig sine bøger ud. Kun til gode venner, som passer godt på tingene.

 • Påvirker den oplysning din tillid til, at dvd’en er i gode hænder, hvis din ven låner den?
 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse af tillid.

Uddybning 2: Du spørger din ven, om han/hun ikke kan komme hjem til dig i morgen, så kan I se dvd’en sammen. Din ven siger tak, men han/hun vil gerne se lige netop den her film sammen med sin kæreste. Og han/hun lover at passe godt på den og bringe den tilbage dagen efter. Og vil gerne se en anden film sammen med dig.

 • Påvirker den oplysning din tillid til, at din ven bringer dvd’en tilbage i fin stand?
 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse af tillid.

Eksempler fra brainstorm
Lav jeres egne eksempler ud fra de temaer I fik på tavlen, da I startede med ”Introduktion af tema”
Underviser kan også arbejde med temaer, som er aktuelle i klassen. Afhængigt af de forudsætninger eleverne har for at forstå sammenhænge, skrues der op og ned for kompleksiteten i eksemplerne.

Opsamling
Tal med eleverne om, at den måde vi møder situationer på ofte er præget af tidligere oplevelser, og at de erfaringer spiller en rolle i vores liv. Fortæl, at vi også er påvirket af forskellige vilkår. Gør opmærksom på, at det er helt o.k. at eleverne har forskellige grænser for tillid i de samme situationer, netop fordi de har forskellige erfaringer og derfor forskellige reaktionsmønstre, som de skal tage vare på.

Spørgsmål til opsamling:

 • Kan I genkende, at tidligere erfaringer spillede en rolle for jeres svar? Hvordan?
 • Blev I opmærksomme på, at I ændrede holdning, alt efter hvilke informationer, I havde til rådighed?
 • Hvad kan I opnå ved at tale sammen og se en situation fra flere vinkler? Giver det fx færre misforståelser og øget tillidsfuldhed, fordi man bedre forstår situationen?

lightb_venskaberenTips
Forklar elever, der ikke synes de kan tage stilling, uden at have mere information og kendskab til situationen, at ofte, er det nødvendigt at tage stilling til noget, selvom man er på usikker grund og ikke ved alt. Øvelsen kan dermed også bruges som en træning i at håndtere usikkerhed.

clips_1Materialearket 1-10-kopiark bruges sammen med instruktionsarket 1-10 tillid
Det indgår i temaforløbet: Tillid.