Giv og Modtag

Målsætning
Eleverne øver at mærke forskellen på at blive mødt og afvist. Eleverne bliver opmærksomme på, at forudsætningen for en ligeværdig kontakt er både at kunne give og modtage.

Antal deltagere
Fra 4 deltagere. Ved ulige antal deltager underviser.

Varighed og forudsætninger
Fra 5 minutter.
Gulvplads, så deltagerne kan stå overfor hinanden med ca. 2 meter afstand.
En stol til hvert par.
Kuglepenne/blyanter eller en anden lille genstand, der ikke kan gå i stykker, til halvdelen af eleverne.

Instruktion
Bed eleverne om at danne par. Vælg en A og en B i hvert par. A og B placerer sig i rummet med front mod hinanden. Udlever den valgte genstand, fx en kuglepen til A, som sætter sig på stolen. Forklar eleverne, at de ikke skal tale med hinanden under øvelsen. A får til opgave at skulle give og B at modtage. Eleverne skal afprøver tre forskellige situationer, der omhandler det at ”give” og ”modtage”.
Eleverne skal guides gennem hvert trin og have tid til at stå og ”mærke efter”, når de har udført en handling. Eleverne bliver mere opmærksomme på, hvordan de tre trin opleves forskelligt, når de guides igennem trin for trin. Når A og B har afprøvet de tre situationer, bytter de roller og forløbet gentages.

Fortæl eleverne at:
Trin 1. A forsøger at aflevere genstanden til B. B ignorerer A og er totalt uinteresseret. A går tilbage med genstanden uden at B har taget imod den.

Trin 2. A går igen frem. B tager stadig ikke imod genstanden. Men denne gang forsøger A at aflevere genstanden, selvom B stadig er passiv og ikke tager aktivt imod.

A kan fx forsøge at give B genstanden i hånden, ved at tage B’s hånd og lukke den om genstanden. Da B ikke tager imod, vil genstanden måske falde på gulvet. Fortæl det er o.k. En anden mulighed er at lægge genstanden på skødet af B eller putte den i en lomme.

A venter ca. 10 sek., uden at B fortager sig noget. A tager genstanden og går tilbage

Trin 3. A går en sidste gang hen til B. Denne gang tager B aktivt imod genstanden og tilkendegiver en tydelig glæde. Fx ved at række hænderne frem og smile.
A og B bytter roller. A sætter sig i stolen og B tager genstanden. Gentag øvelsen.

Opsamling
Tal med eleverne om deres oplevelse. Gør opmærksom på, at vi hele tiden giver og modtager på en eller anden måde, når vi er sammen med andre. Det kan fx være, ved at man svare, når nogen siger noget til én, eller ved at smile tilbage, når nogen smiler til én. Fortæl eleverne, at det at være bevidst om, hvordan man giver og modtager har betydning for kontakt, tillid og gensidig sympati.

Spørgsmål til opsamling:

  • Hvornår skal I være opmærksomme på, at I giver og modtager? Er det kun fysiske genstande, vi giver og modtager?
  • Kender I til, at det kan føles som en lidt flad fornemmelse at give noget til andre, som de ikke tager imod eller reagerer på? Hvornår?
  • Hvis nogen forsøger at komme i kontakt med jer, og I ikke har lyst eller tid til at forholde jer til det, hvad gør I så?

clips_1 Giv og modtag